I januari 2024 startade initiativet som leds av Visit Värmland tillsammans med Compare och Karlstads universitets Centrum för Tjänsteforskning (CTF). Genom att fokusera på hållbara och skalbara tjänster för besöksnäringen, och använda datadriven innovation, strävar projektet efter att öka besöksnäringens förmåga till samverkan, förnyelse och attraktivitet.

Så ska vi nå målen

En ny digital matchningstjänst kommer att utvecklas för att underlätta skapandet av nya tjänster inom besöksnäringen. Denna tjänst använder AI för att klustra gemensamma behov hos företag och organisationer, och matchar dem med företag och startups som kan erbjuda eller utveckla lösningar. Genom att dela på investeringar och samarbeta över företagsgränser gör vi innovationsprocessen mer effektiv och minskar risken för alla inblandade.

Innovationsarenor för samarbete och nätverkande

En central del av projektet är etableringen av innovationsarenor, det vill säga verkliga testmiljöer där företag inom besöksnäringen kan pröva möjliga lösningar, samarbeta och nätverka.  Dessa arenor tillhandahålls av partners från både näringslivet och kommuner. Hittills är följande kommuner och företag med som partners:

  • Karlstads kommun – Näringsliv och Turism samt avdelningen för digital utveckling och innovation
  • Hagfors kommun
  • Bomstadbaden camping
  • Mattila fritid
  • Centrum Karlstad

Förväntade resultat

När projektet avslutas ska det ha bidragit till en mer innovativ besöksnäring som i större omfattning skapar träffsäkra och hållbara produkter och tjänster med hjälp av data. För att lyckas med detta behöver data tillgängliggöras som en resurs för Värmlands mindre aktörer – vilket är ytterligare en viktig uppgift för initiativet.

Finansiering och partnerskap

Satsningen finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och är en del av Akademin för smart specialisering – ett strategiskt partnerskap mellan Compare, Visit Värmland, Karlstads universitet och Region Värmland.

 

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss