Den digitala omställningen i samhället går snabbt och utnyttjandet av tech kräver både digital spets- och breddkompetens. 

Syftet med S3 Värmland är att göra en kartläggning och identifiera digitaliseringsbehoven inom de sju områdena inom Smart Specialisering ur ett horisontellt perspektiv. Syftet är också att inventera redan framtagna verktyg och arbetssätt för att i nästa steg kunna skapa samsyn och på bästa sätt integrera och utveckla verktyg för ökad digitalisering. Smart Specialisering utgör en del av Värmlands forsknings- och innovationsstrategi och förväntas i hög grad kunna bidra i alla fyra insatsområden som identifieras i Värmlandsstrategin. De identifierade och prioriterade insatsområdena är: 

  • Förbättra livsvillkoren
  • Höja kompetensen
  • Utveckla attraktiva platser
  • Stärka konkurrenskraften 

Tech och digitalisering berör alla branscher och kan ses som en ny basindustri eller möjliggörare för stärkt konkurrenskraft. Compare har av Region Värmland fått det regionala uppdraget att ansvara för plattformen Digitalisering. En förstudie är påbörjad för att identifiera nuläget och hur arbetet kommer behöva se ut framåt. Därefter kommer effektiva sätt för att arbeta med digitalisering på olika nivåer i områdena tas fram. Compare har också ett visst ansvar i området Samhällsäkerhet där Karlstads kommun har plattformsansvar men Compare driver spåret cybersäkerhet.

Läs mer om Smart Specialisering här.

Medfinansieras av Region Värmland samt Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Ingrid Ivars

Digital Transformation Manager

+46 (0)76 836 68 68
ingrid.ivars@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss