Digital rådgivning i regional samverkan

Tillsammans med Sandbacka Science Park genomför Compare nu satsningen Digital rådgivning i regional samverkan för att stärka den digitala kompetensen och utvecklingen hos småföretag på landsbygden.

Digitaliseringen berör alla, och behovet av digital kompetens blir hela tiden större. Vi ser att viljan att digitalisera sin verksamhet och arbetssätt ökar progressivt bland företagen, och tillväxtviljan hos företag mycket glesa landsbygdskommuner är särskilt hög.
Men även om viljan finns behövs det flera insatser för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för tillväxt. Fler och fler uppmärksammar behovet av att använda digitalisering för att utveckla sin verksamhet. Däremot är förmågan hos enskilda företag att digitalisera verksamheten och ta hänsyn till hållbarhetsaspekter något vi ser kan utvecklas. Genom projektet vill vi nå och samarbeta med företag på landsbygden för att stödja användningen av digital teknik i den egna verksamheten, samt visa på synergierna mellan digitalisering och hållbar omställning.

Stärka landsbygden via digital rådgivning

Både Gävleborg och Värmland består till stor del av landsbygd. Genom att hjälpa mikro- och småföretag utvecklas bidrar vi till skapandet av långvariga jobb på landsbygden, och därmed genom ökad sysselsättning och högre inkomster till att göra landsbygden till en mer attraktiv plats att bosätta sig på. När företag mognar och växer skapar de nya jobbmöjligheter, vilket gynnar samhällen och driver ekonomisk tillväxt, och på så sätt möjliggörs en levande miljö för företag och individer att leva och verka i.

Nya och bättre anpassade erbjudanden stärker landsbygdsföretagen och utvecklar effektivare metoder för digital affärsutveckling. Ett är den digitala plattformen Be digital. Projektets mål är att skala upp och bygga en plattform som utgår från Be Digital-konceptet och är anpassad till mikro- och småföretagens behov på landsbygden.

Compare och Sandbacka Science Park vill bygga ett framgångsrikt och hållbart koncept i en gemensam plattform som kan stötta mikro- och småföretag i deras digitala och gröna omställning. Vårt mål är att skapa en plattform som samlar kunskap, metoder, modeller och verktyg och tillgängliggörs med konkreta tjänster, levererade av olika aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor till företagen. Därmed vill vi skapa så stora mervärden för företagen som möjligt och stärka mikro- och småföretagens omställnings- och återhämtningsförmåga genom digital och hållbar affärs- och företagsutveckling.

 

Bild på projektledare och coacher i projektet.

Projektgruppen: Peter Gunnebro, Compare, Sara Edin, Sandbacka Science Park, Ingrid Ivars, Compare, Lejla Basic, Sandbacka Science Park

Målgrupp

Den primära målgruppen är mikro- och småföretag i landsbygden i Värmland och Gävleborg. Sandbacka Science Park och Compare kommer att kraftsamla för att utifrån framarbetade metoder och modeller utveckla en gemensam plattform för sina rådgivningstjänster som är specifikt formade för att vara tillgänglig för hela länen oavsett geografisk hemvist.


Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Compare och Sandbacka Science Park och medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Samarbetspartners

Anders Solberg

Innovation Manager

+46 (0)73 529 14 62
anders.solberg@compare.se
Hoppa till verktygsfältet