Nicklas Hermansson, grundare av NomoFomo och Joakim Jansson, medgrundare av DigJourney höll i föreläsning och workshop på temat förändringsvågor: hur arbetsplatsen och livet förändras framför våra ögon.

Joakim Jansson (vänster) och Nicklas Hermansson (höger) höll i dagens aktiviteter

Viktigt att identifiera rätt förändringsvågor

Framtidsresan 2049 drog i gång med en tillbakablick. Deltagarna åkte med hela vägen från Windows 95 och modemljud, via tv-spel och iPhone 1, till AI-robotar och megastäder. Nicklas Hermanssons föreläsning om 2049 visade hur snabbt utvecklingen gått på väldigt kort tid och hur den inte ser ut att sakta ner. Hur ska en verksamhet hinna anpassa sig till ständigt skiftande förhållanden, och vad gör man när förändringarna inte fungerar? Ett av dagens stora fokusområden var vikten av att lära sig identifiera vilka förändringar som egentligen är nödvändiga för varje organisation.

– Vi måste våga testa, det räcker inte med att bara betrakta utvecklingen. Ett paradigmskifte tar ofta ungefär 30 år, det kan ta så lång tid för en stor, konstig idé att bli en accepterad standard, så vill man förändra världen gäller det att ha lite tålamod, säger Nicklas Hermansson.

Nicklas Hermansson från NomoFomo föreläser

Workshop med fokus på konkreta åtgärder

Under workshopen arbetade deltagarna med personer från andra organisationer, dels för att blanda perspektiven och kunna lära av varandra, dels för att knyta kontakter för framtida samarbeten. Alla grupper blev tilldelade en förändringsvåg att arbeta utifrån och fick diskutera hur den skulle kunna skapa värde i verksamheterna.

– Kombinationen av Nicklas beskrivning av framtiden i stora penseldrag och att sen få bryta ner det till konkreta åtgärder i workshopen tror jag var viktig för att kunna applicera koncepten på sin egen verksamhet. Det här är saker man behöver ta sig tid till, att komma i väg och lyssna och diskutera. Själva värdet ligger i att få ta del av andras perspektiv, säger Jenny Thalin, Business Operations Manager på Compare och projektledare för ESF-projektet Din digitala förflyttning.

– Vi hoppas att deltagarna tar med sig en tro på sin egen förmåga att våga göra saker annorlunda och applicera innovation- och utvecklingstänket på sina egna arbetsplatser. Det finns ett behov av att fortsätta följa upp de här ämnena, nästa gång kanske med mer fokus på ett specifikt förändringsområde, säger Josephine Schapiro, projektledare för Compares ESF-projekt Den digitala förflyttningen.

Nätverk för framtida samarbeten byggs

Förhoppningen från Compare är nu att deltagarna tar med sig de här insikterna tillbaka till sina arbetsplatser, men också att de fortsätter samarbeta över organisationsgränserna.

– Nu ska vi fortsätta arbeta på att bygga nätverk och sammanföra olika aktörer för att skapa utveckling, säger Jenny Thalin.

Om eventet
  • Framtidsresan 2049 finansieras och organiseras i ett samarbete mellan ESF-projekten Din digitala förflyttning och Den digitala förflyttningen. Projekten drivs av Compare och finansieras av Europeiska socialfonden.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss