Online

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 16/3

17

mar

DAMI 4.0

Kl. 13.00-15.00, Digitalt

Hur uppnår vi symbios mellan företag och lokalsamhällen?

Välkommen till till ett digitalt seminarium om vinster för samhälle och industri att arbeta i symbios kring samhällsutmaningar.

Den 17 mars bjuder DAMI 4.0 (Forskningscentrum för Digital Adaptiv Tillverkning för Industri 4.0) till ett digitalt seminarium om vinster för samhälle och industri att arbeta symbios kring samhällsutmaningar. Seminariet är det första i raden i en seminarieserie där DAMI 4.0 bjuder in till tvärvetenskaplig forskningsagenda inom fem olika områden som rör hur digitalisering med hjälp av intelligenta datadrivna system påverkar produktion och processer i framtidens fabriker: systemaspekter, infrastruktur, intelligens, organisation samt sociala och mänskliga faktorer.

Vi kommer att diskutera exempel på den symbios och de vinster som kan uppstå för både företag och samhälle när företag engagerar sig i lokalsamhälle och när initiativ tas i lokalsamhällen för att engagera exempelvis barn och unga i framtidsfrågor så som digitalisering. Under seminariet kommer vi att diskutera frågor kring industri 5.0, och hur företags digitaliseringsresa är en del av en större samhällelig kontext och har betydelse för lokala platser och människor.

Medverkande företag är Uddeholm och Volvo samt projektet Allas barn och unga i Arvika.

• När: 17 mars, klockan 13.00-15.00
• Var: Zoom
• För vem: Seminariet riktar sig till företag och/eller forskare som genomgår eller arbetar med digitaliseringsprocesser inom industrin.

Ramverket för eftermiddagen ser ut som följande:

13.00
Vi hälsar välkommen till seminariet
(Lotta Braunerhielm, Kau & Anna Ericson Öberg, Volvo)
DAMI 4.0 tvärvetenskapliga forskningsagenda (Andreas Kassler, Kau)

13.25
Industri 5.0 (Anna Ericson Öberg, Volvo)
Vad innebär Industri 5.0 och hur inkluderas människa, miljö och samhälle på ett företags
digitaliseringsresa?

14.00
Korta inspirationsföreläsningar:
Hur bibehåller vi tjejernas teknikintresse. Exemplet Vera
(Åsa Öberg, Volvo) Vilka vinster ser Volvo CE med att arbeta med unga tjejers teknikintresse? Exempel från
initiativet VERA.

Allas barn och unga i Arvika (Elin Tienveri, Arvika Innovation park)
Vilka vinster finns för Arvikas barn och unga genom industrins engagemang?

Stark lokal förankring i 354 år. (Robert Gustafsson, Uddeholm)
Hur engagerar sig Uddeholm i lokalsamhället och vilka är vinsterna?

14.40
Paneldiskussion

15.00
Framtidsdiskussion i break-out rooms
Vad kan hjälpa er verksamhet på denna resa? Vad kan DAMI bidra med?

15.30
Seminariet avslutas

 

LÄS MER om dami 4.0

 anmäl dig här

Seminariet är kostnadsfritt.

Seminariet arrangeras av Karlstad universitet. Kontakta gärna Lotta Braunerheilm eller Anna Ericson Öberg för mer information.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss