Karlstad Innovation Park alt. Microsoft Teams

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 1/6

3

jun

Compare

Stiftelsen Compare Karlstads årsstämma 2020

Kl. 11.00-11.45

Årsstämma 2020

Den 3 juni välkomnar vi dig som Compare-företag till Stiftelsen Compare Karlstads årsstämma. Representanter från företagen är välkomna.

Eventuella frågor till styrelsen ska inkomma senast den 27 maj. Frågor skickas till fredrik.svensson@redpill-linpro.com.

NÄR

Onsdag 3 juni kl. 11.00-11.45

VAR

Innovation Park, Sommargatan 101A.
Du kan välja att delta online via Teams-länk. Tänk då på att det är viktigt att du har på din video för att kunna delta i röstning.

Varmt välkomna!

ANMÄL DIG HÄR
Anmäl dig senast 1 juni.

Årsstämma dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av ordförande att leda mötet

4. Val av sekreterare för mötet

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Frågan om mötets behöriga utlysande

7. Fastställande av dagordningen

8. Framläggande av styrelsens förslag på årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse

9. Framläggande av revisorernas berättelse

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Val av ordförande, styrelse och övriga förtroendeposter

12. Frågor, skriftligen i förväg anmälda till styrelsen

13. Mötets avslutande

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss