Nyheter

11 januari, 2006

Basindustri blir kompetensindustri när Värmland satsar på IT, papper och stål

Värmlands framtid ligger i IT, papper och stål – men för att verka på en global marknad måste basindustrin klättra högre upp i värdekedjan och bli kompetensindustri. Därför är etableringen av tre kompetenscenter en offensiv satsning för tillväxt i regionen.Länsstyrelsen,...

11 januari, 2006

Compare får uppdraget att driva Kompetenscenter ICT

IT-företagen har genom IT-stiftelsen Compare Karlstad fått uppdraget att för Länsstyrelsens räkning etablera och driva det kompetenscenter inom IT – Kompetenscenter ICT - som ska skapas i Värmland.”Beslutet är väldigt positivt. Det är en offensiv satsning...

14 december, 2005

Oberoende kompetenscenter tar form i samverkansprojekt

Ett oberoende kompetenscenter för den värmländska IT-näringen håller nu på att ta form i det samverkansprojekt som drivs av Compare i tillsammans med Karlstads universitet. Ett första pilotområde har redan identifierats kring test, interoperabilitet och plattformar...

16 oktober, 2005

Testcenter kan bli ett av fyra satsningsområden i Värmland

Ett oberoende testcenter för affärs- och samhällskritiska kommunikationssystem kan bli ett av de fyra regionala satsningsområden i Värmland. Testcentret är ett koncept som vuxit fram på initiativ av TietoEnator i Karlstad i samverkan med Compare och Karlstads...

28 april, 2005

TietoEnator tar initiativ till neutralt kompetenscenter i Karlstad

TietoEnator har tagit initiativet till att etablera ett oberoende kompetenscenter i Karlstad inom test, interoperabilitet och plattformar för affärskritiska system. Genom Compare pågår nu arbetet med att samla regionens intressenter inom området för att identifiera...

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss