Nyheter

Compare 3 juli, 2023

Värmländska företag mer konkurrenskraftiga efter digitalt omställningsstöd

Ställ om!, den särskilda satsningen på digital omställning för företag i Värmland under pandemin dämpade konsekvenserna av förändrade kundbeteenden till följd av coronakrisen.

Compare 14 juni, 2023

Compare leder treårigt utvecklingsprojekt för att stärka cybersäkerheten

Compare ska leda ett treårigt utvecklingsprojekt med målet att stärka affärsutvecklingen inom cybersäkerhetsområdet och samtidigt öka tillgången till expertis och kunskapsdelning.

Compare 2 juni, 2023

Styrelsen omvald på Compares årsstämma

Den 1 juni höll Stiftelsen Compare årsstämma på Karlstad Innovation Park. Den nuvarande styrelsen blev omvald och består av en ordförande, sex ledamöter från intressentföretag i Compare och tre adjungerade ledamöter, där en plats är vakant.

Compare 1 juni, 2023

Datadrivna startups representerade Värmland på A-match

Ett 50-tal investerare lockades igår till den sjunde upplagan av investerarforumet A-match i Karlstad. Där fick de möta nio utvalda startups, med en stark nisch mot hållbarhet och cirkularitet.

Compare 2 maj, 2023

DigitalWell Award hyllar digitala hälsoinitiativ

Nu är årets upplaga av DigitalWell Award i gång, en nationell utmärkelse som lyfter människor och organisationer som bidrar till utvecklingen av framtidens digitala hälso- och välfärdstjänster.

Compare 21 april, 2023

Ta del av insikter och lärdomar från Level Up

Du kan nu ta del av slutrapporten för projektet Din Digitala Förflyttning samt material från utbildningen.

Compare 3 april, 2023

Uppstart för IoT-projektet Smart and Safe

Denna vecka hölls en kickoff för Vinnova-projektet Smart and Safe, som syftar till att öka den upplevda tryggheten hos barn och unga i offentliga miljöer, genom användning av IoT-lösningar.

30 mars, 2023

Purplewashing, Jämställt-diplomering och Genius 2023 – nytt från Attraktionskraft Värmland

Kartläggning av jämställdheten på värmländska arbetsplatser, prao-mixen och Geniuspriset är alla saker du kan läsa mer om i det senaste nyhetsbrevet från Attraktionskraft Värmland.

Compare 29 mars, 2023

Lyckosamma resultat för Den digitala förflyttningen

Under 2021 och 2022 genomfördes det ESF-finansierade projektet Den digitala förflyttningen, med syfte att höja den digitala kompetensen hos små- och medelstora företag i Värmland, avslutas nu med goda resultat.

Compare 28 mars, 2023

Compare inleder process för att rekrytera ny vd

Som ett led i att bli en starkare regional och nationell innovationsmiljö för digital transformation utökas Compares organisation med kapacitet för att driva nationella och internationella innovationssatsningar och en ny vd rekryteras.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss