Under nätverksträffen som samlade över 70 deltagare lyftes frågor om de risker, utmaningar och möjligheter som finns idag och hur vi kan förebygga och agera för att öka cybersäkerheten. Simone Fischer-Hübner, Professor i Datavetenskap vid Karlstads universitet, inledde programmet.

Idag finns det en stor efterfrågan på personal med kompetens inom informations- och cybersäkerhet. Rekrytering kan vara en utmaning, och tillgången på kvalificerad arbetskraft inom detta område behöver öka, säger Simone.

Simone Fischer-Hubner, Professor i Datavetenskap vid Karlstads universitet.

Karlstads universitet deltar i flera satsningar som arbetar för att främja detta, bland annat etableringen av Cybercampus Sverige som ska bli ett
nationellt samarbete mellan flera universitet, forskningsinstitut, myndigheter och företag över hela Sverige för att stärka kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Under våren startades även Sveriges första företagsforskarskola inom cybersäkerhet som möjliggjorts via ett samarbete mellan företag och ett antal universitet, där Karlstads universitet deltar. Forskarskolan syftar till att höja kompetensen inom cybersäkerhet för Sverige och för svenska företag.

Cybersäkerhet en angelägenhet för alla

Johan Nilsson, VD för Dizparc Secured som är ett oberoende specialistbolag inom cybersäkerhet, gav publiken en inblick i den cyberkriminella världen. Han menar att cybersäkerhetsangrepp har blivit ett samhällsproblem som vi måste göra allt vi kan för att stävja.

Tiden då cybersäkerhet bara var en fråga för myndigheter och stora företag är förbi, idag behöver alla företag adressera frågan, säger Johan.

Johan menar att alla idag måste skaffa sig kompetens för att undvika att bli utsatta för cyberattacker.

De moderna cyberkriminella aktörerna är otroligt många till antal och angriper oss alla i syfte att tjäna pengar, vad vi som företag och individer måste göra som minst är att se över vad vi exponerar på internet, hur vi agerar där och se till att tillräckligt skydda det vi måste exponera.

Öka din motståndskraft

Myndigheten för Psykologiskt Försvars huvuduppdrag är att leda arbetet med samordning och utveckling av myndigheters och andra aktörers verksamhet inom Sveriges psykologiska försvar. Peder Hyllengren som jobbar som forskningssamordnare på myndigheten, presenterade deras arbete och berättade hur vi kan stärka vår motståndskraft mot olika påverkanskampanjer som vi utsätts för. Han betonade även vikten av att förbättra vår förmåga till källkritik i en digital miljö.

På Myndigheten för Psykologiskt Försvars webbplats finns det samlade tips för att du ska bli bättre på att känna igen falsk och vilseledande information och öka din motståndskraft, säger Peder.

 

Evenemanget finansierades av Interreg Sverige Norge-projektet Cross Border Cyber Capacity, där den långsiktiga målsättningen är att bidra till ökad medvetenhet om den digitla säkerhetens betydelse bland företag och organisationer samt att underlätta för nya startups och spinoffs. Genom att främja innovation och samarbete kommer projektet att spela en viktig roll i arbetet för en tryggare digital framtid för företag och organisationer i Sverige och Norge.

 

Projektet finansieras av EU-programmet Interreg Sverige-Norge.

Ingrid Ivars

Digital Transformation Manager

+46 (0)76 836 68 68
ingrid.ivars@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss