År 2014 tog Region Värmland fram Schyst – en handbok till jämlik kommunikation. Nu har materialet uppdaterats och utökats till en digital kunskapsbank genom Attraktionskraft Värmland.

En av nyheterna i plattformen är att den kan hjälpa företag och organisationer att skapa en schyst arbetsmiljö. Det innebär till exempel att tillgängliga lokaler och lämpliga arbetskläder är lika viktiga som en inkluderande möteskultur och ett språkbruk som alla känner sig bekväma med.

– Schyst.se är en digital kunskapsbank för dig som vill bli mer medveten om dina egna förutfattade meningar, andras perspektiv och allas lika värde. Innehållet hjälper dig bland annat att kommunicera jämlikt och inkluderande. På arbetsplatsen, på fritiden och i hemmet, säger Katarina Nordmark, projektledare för Region Värmland i Attraktionskraft Värmland.

Bli en attraktivare arbetsgivare och säkra kompetensen

För organisationer som aktivt jobbar med inkludering, mångfald och jämställdhet ökar sannolikheten att medarbetare stannar kvar med 47%, visar en undersökning gjord av McKinsey & Company.

– Styrkan i Attraktionskraft Värmland är att vi är många som engagerat oss i en av våra största gemensamma utmaningar, nämligen kompetensförsörjning. Vi har tillsammans lärt oss genom utbildningar och seminarier där vi fått mötas med våra olika perspektiv och utmaningar. Genom involvering från oss kluster, Region Värmland och vårt näringsliv har vi börjat förflyttningen och frågor som inkludering, mångfald och jämställdhet har numera en given plats i det gemensamma arbetet för att skapa ett attraktivt Värmland, säger Elin Appel, projektledare, Paper Province.

Kartläggning bakom resultatet

Under 2023 genomförde projektet en kartläggning som visade att verksamheterna i Värmland har viljan att driva ett jämställdhetsarbete men att de saknade verktyg och utbildning.

– Ett viktigt mål med uppdateringen av schyst.se har därför varit att skapa en användarvänlig webbplats där en bred målgrupp kan hitta inspiration, kunskap och konkret material kopplat till jämställdhet och inkludering, säger Emma Jakobsson, projektledare, Compare.

Besök webbplatsen schyst.se.

Om Attraktionskraft Värmland

Attraktionskraft Värmland är en gemensam satsning mellan Region Värmland, Compare, IUC Stål & Verkstad och Paper Province som verkar för att säkra den framtida kompetensförsörjningen i Värmland.

Emma Jakobsson

Process Manager

+46 (0)73 026 24 01
emma.jakobsson@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss