Under utbildningen, som gjordes tillsammans med medarbetare från Region Värmland samt klustren Paper Province och IUC Stål & Verkstad, har bland annat ämnen som normmedvetenhet, härskartekniker och jargonger diskuterats. Deltagarna har fått analysera och reflektera över exempel från verkligheten i ledning av Maria Hulth och David Flato från Jämställt.

 

 

Förväntningar på medvetenhet och kompetens inom jämställdhet ökar ständigt. Konkurrensen om kompetens på arbetsmarknaden är hög och kraven på arbetsgivare handlar i allt högre grad om en jämlik och inkluderande arbetsplats med gott klimat. För att nå framtidens krav på jämställdhet som en hygienfaktor behöver vi arbeta med attityder, normer och värderingar.

Ett aktivt jämställdhetsarbete för dessutom med sig en rad bevisat positiva effekter.

En av de viktigaste fördelarna är den ökade innovationskraften som uppstår när medarbetare med olika perspektiv och kompetenser samarbetar. Det blir också enklare att hitta och behålla rätt kompetens, då det har visat sig att jämställda och inkluderande arbetsplatser har färre sjukskrivningar och bättre trivsel.

Attraktionskraft Värmland

Compare, tillsammans med Paper Province och IUC Stål&Verkstad samt Region Värmland, arbetar tillsammans genom satsningen Attraktionskraft Värmland med flera initiativ för att öka den värmländska attraktionskraften och stärka organisationer i sitt arbete.

Vill du veta mer om kompetensförsörjning och hur du kan jobba med jämställdhet?
Läs mer via Attraktionskraft Värmland.

 

Kontakt

Emma Jakobsson

Process Manager

+46 (0)73 026 24 01
emma.jakobsson@compare.se

Olivia Samuelsson

Communications Officer

+46 (0)73 045 51 38
olivia.samuelsson@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss