Syftet med satsningen är att stärka både kompetensförsörjning och forskning inom cybersäkerhet. Vid invigningen deltog utbildningsministern Mats Persson och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin.

Planeringsarbetet för Cybercampus Sverige har letts av KTH, RISE, Försvarsmakten, Karlstads universitet, Saab, Ericsson och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Fler än 150 personer från lärosäten, företag och myndigheter från hela Sverige deltog i planeringsarbetet, däribland Compare.

Ingrid Ivars, Digital Transformation Manager på Compare deltog under invigningen.

– En inspirerande och angelägen dag där vi samlades för att inviga Cybercampus Sverige och diskutera vikten av att främja utbildning och forskning inom cybersäkerhet i Sverige. Det är tydligt att detta är en högt prioriterad fråga för regeringen och för vårt lands framtid, säger Ingrid.

Samverkan är avgörande för att möta föränderliga hot i den digitala världen

Under sitt tal pratade Carl-Oskar Bohlin om att Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder, samtidigt som vi ligger efter när det gäller cybersäkerhet. Han betonade även att vikten av offentlig och privat samverkan inte nog kan understrykas för att skapa ekosystem som tillsammans arbetar för att ta ikapp säkerhetsgapet.

Ingrid Ivars håller med om att samverkan är avgörande för att integrera expertis och möta de ständigt föränderliga hoten i den digitala världen.

– Det är viktigt att kraftsamla och samarbeta mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor och våga prioritera cybersäkerhet nu, säger Ingrid. Det handlar inte bara om teknik och brandväggar, utan även om att förstå och hantera människors beteenden.

Nationell satsning möjliggör banbrytande forskning och innovation  

Cybercampus Sverige är en nationell satsning och ett samarbete mellan universitet, yrkeshögskolor, institut, myndigheter och företag över hela Sverige. Cybercampus Sverige syftar till att möjliggöra banbrytande och lättrörlig forskning, innovation och utbildning för cybersäkerhet och försvar, bortom det som är möjligt för enskilda organisationer att åstadkomma.

Satsningen ska möta behov som inte adresseras av någon av de andra aktörerna på cybersäkerhetsområdet, och resultaten ska stärka såväl samhällets motståndskraft som Sveriges konkurrenskraft.

Läs mer på: https://press.kau.se/posts/pressreleases/sveriges-nya-cybercampus-invigt

Ingrid Ivars

Digital Transformation Manager

+46 (0)76 836 68 68
ingrid.ivars@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss