En mycket snabb förändring

När tekniken snabbt går framåt och väldigt många idag har möjlighet att arbeta ‘hybrid’, spelar det samtidigt mycket liten roll var t.ex. den outsourcade data/IT-funktionen finns geografiskt. Eller på vilken ort marknads- och produktionsbyrån man använder är lokaliserad. Detsamma gäller många tjänster som advokatbyråer tillhandahåller, såväl som HR-support, lönetjänster, ekonomitjänster, systemsupport osv.

Stora prisfördelar

Att anlita advokathjälp lokaliserad i storstadsområdena kan vara relevant när man behöver en specifik specialistkompetens. Men att köpa juridiska affärstjänster i Stockholm, Göteborg eller Malmö är förstås bara ekonomiskt dumt. Prisskillnaden är ofta så stor att det skiljer flera 1.000-tals kronor/timme.

Lika stor är inte skillnaden när det gäller produktionsbyråer eller ekonomitjänster. Och heller inte för data/IT-tjänster. Men, visst finns det enkla pengar att spara även inom dessa områden.

Aldrig enklare tjänster i storstäderna

En grundregel är väl egentligen, oavsett om man har anställd personal eller outsourcar hela eller delar av en funktion, att när det gäller tjänster som kan utföras på distans aldrig låta annat än rena specialistutföranden ske i större städer. Dvs. tjänster som helt enkelt inte går att få tag på utanför storstadsregionerna.

Rätt sak på rätt plats när det gäller ekonomiavdelningen

När det gäller verksamhetens ekonomifunktion bör man dela upp strategin enligt följande:

Löpande redovisning, avstämningar, månadsbokslut, rapportering och löneservice lägger fler och fler företag idag utanför storstäderna. I städer som t.ex. Örebro, Jönköping, Karlstad, Halmstad etc. För att få samma utförande men till lägre pris.

Och då är det ändå många som inte ens är medvetna om att personalomsättningen ofta är klart lägre på de lite mindre orterna. Kundens möjlighet att behålla sina goda kontaktvägar ökar därför samtidigt.

När det å andra sidan gäller t.ex. rollen som HR-support, controller eller ekonomichef är ofta rätt kompetens lika viktigt, eller tom viktigare, än kostnaden (upp till en viss nivå).

Vid vissa tillfällen kan också geografisk lokalisering spela roll, men det är rätt sällan det är den avgörande punkten. Många organisationer har verksamhet på olika orter och klarar sig gott med t.ex. en CFO lokaliserad på HK eller ett av de övriga kontoren. Samma sak med HR. Är däremot större delen av personalen stationerad på ett och samma kontor, kan det finns fördelar med att HR-funktionen också är på just det kontoret. Även om kostnaden då skulle bli högre.

Därför gick Stockholm bort

Ovanstående resonemang var något som en VD för Stockholmsbolag nyligen insåg. Att det är inte försvarbart att ha en outsourcad ekonomi- och lönefunktion i Stockholmsområdet. Prislappen på löner, kontor, restid och kringtjänster gör helt enkelt tjänsterna för dyra. Man valde istället Nya Ekonomikompetens med personal i Karlstad och Örebro.

AB Nya Ekonomikompetens Karlstad
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se

Visiting and mailing address

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Find us

Info@compare.se

Contact Us

Here you will find contact information
to us who work at Compare

Take contact

follow us