Tillsammans med CGI, Sogeti, Tieto och ÅF testade vi koncept och metoder för att skapa en större medvetenhet hos ICT-företagen kring jämlik rekrytering.

Jämställd ICT-bransch

Företagen bjöds kontinuerligt in till föreläsningar och workshops med fokus på att attrahera en bredare målgrupp. Ett Advisory Board med unga IT-studenter från både Karlstads universitet och Klara Gymnasium medverkade i våra gemensamma aktiviteter och bidrog med sina tankar och förväntningar inför arbetslivet.

De koncept och metoder som vi arbetade med utgick från företagens behov och önskemål. Vår förhoppning med denna satsning är att hitta långsiktigt hållbara koncept och metoder för att säkra en bredare bas för rekrytering.

”Toolbox for Genius”

Här samlar vi konkreta tips, information och inspiration till dig som ser jämställdhet som en nyckel för att lyckas attrahera dagens och morgondagens talanger.

Toolbox for Genius

Josephine Schapiro

Project Manager

+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss