Attraktionskraft Värmland

Hur står det till med jämställdhet och kompetensförsörjning på de värmländska arbetsplatserna?

Det utforskar Attraktionskraft Värmland, som tillsammans med företag, klusterorganisationer och kommuner ska hitta nycklar som främjar attraktiva arbetsplatser i länet.

Projektet drivs av Region Värmland och huvudsyftet är att bidra till en stärkt arbetsmarknad i Värmland. Här samverkar region, kommuner och näringsliv för att ge företag och organisationer verktyg att kunna rekrytera mer jämställt och förbättra sin kompetensförsörjning.

Den primära målgruppen är organisationer i branscher med ojämn könsfördelning och stora rekryteringsbehov. Dessa branscher är skogsindustrin, verkstadsindustrin och ICT som representeras i projektet av klusterorganisationerna Paper Province, IUC/Stål & Verkstad och Compare.
Även sjukvården är en sådan identifierad bransch.

Projektet har fem delmål. Två av dem handlar om att få personer i den underrepresenterade gruppen att bli intresserade av yrken och utbildningarna som leder till jobb. Två andra delmål handlar om att företagskultur och arbetsmiljö ska vara attraktiva för alla grupper, även för den underrepresenterade.

Projektnamn: Attraktionskraft Värmland
Projektkoordinator & Huvudfinansiär: Region Värmland
Projektledare hos Compare: Emma Jakobsson
Samverkanspartners: Paper Province, Stiftelsen Compare, IUC/Stål & Verkstad, Paper Province, Hälso- och sjukvården Region Värmland, Karlstads kommun, Säffle kommun, Filipstads kommun, Kristinehamns kommun
Projektperiod: 2022-2024

Få nyheter och information om projektet via nyhetsbrevet här – direkt till din inbox!

Samverkanspartners

Emma Jakobsson

Process Manager

+46 (0)73 026 24 01
emma.jakobsson@compare.se
Hoppa till verktygsfältet