Förra veckans konferens innebar lite av ett avstamp för ett utökat samarbete över gränsen. Mötesplats Vision 2022 öppnades av Anna Hallberg, Sveriges utrikeshandelsminister, och Jan Christian Vestre, Norges näringsminister. I fokus stod hur vi kan stärka det gränslösa samarbetet mellan länderna, där rapporten ”Sverige-Norge – gränslösa möjligheter” utgjorde en fond. Syftet med Mötesplats Vision är att skapa ett nytt forum för samarbete mellan länderna, med ett fokus på grön omställning och hållbarhet. Ambitionen är att göra konferensen årligt återkommande, och en ny Visionskonferens redan är planerad i den norska fylkeskommunen Innlandet nästa år.

Fördjupning kring sju nyckelområden

Konferensen samlade både politiker, näringslivsrepresentanter, klusterorganisationer och innovationsmiljöer. Aktörer från en rad branscher fick under dagen ge sin bild av vilka möjligheter och utmaningar som finns för ett mer gränsöverskridande företagande. Diskussionerna togs sedan vidare till olika break out-sessions, som gav en fördjupad bild kring pågående och planerade samarbeten inom sju nyckelområden: Energi, skoglig bioekonomi, tillverkningsindustri, tech, transporter, besöksnäring och blå bioekonomi.

Just dessa näringar representerar styrkeområden i gränsregionerna där ett starkt samarbete redan finns etablerat. Samtidigt är samarbetet inom dessa näringar även prioriterade på nationell nivå, enligt Jessica Olsson, handelssekreterare och landschef på Business Sweden i Norge:

– En intressant fråga är hur det skulle vara om det inte fanns någon gräns, men många kluster jobbar redan på det sättet idag. Trots det finns en jättepotential för samarbetet att växa med den disruptiva verklighet vi befinner oss i, både geopolitiskt och kopplat till en grön omställning.

Olikheter som ger starkare samarbete

Samtidigt menar Jessica Olsson att även ländernas olikheter också kan innebära fördelar:

– Anna Hallberg pratade om en ”perfect match”. Vi är lika i ett globalt perspektiv, men också ganska olika. Vi har olika näringslivsstrukturer, olika varor och tjänster och är bra inom olika typer av industrier. Konkurrensen gör oss bättre – men samarbetet gör oss starkare.


Amund Steinbakken, Innlandet fylkeskommune, Anders Olsson, Region Värmland, Gunn Mari Sund Rusten, Digital Innlandet, och Compares Magnus Bårdén och Jonas Matthing under en inspirerande break out-session på Mötesplats Vision.

Compare presenterade under en break-out-session tillsammans med Digital Innlandet planerna på en gränsöverskridande innovationsplattform kring tech. I både Värmland och den norska regionen Innlandet finns ett behov av fler innovativa företag som baserar sin verksamhet på ny teknologi. I en förstudie initierad av Compares Managing Director Magnus Bårdén utreds just nu tre fokusområden för samarbete: digitalisering av hälsotjänster, digitalisering av industrin och cybersäkerhet.

Stark vilja till utökat samarbete

Jonas Matthing, Innovation Manager på Compare, ledde diskussionen på Mötesplats Vision och känner efteråt stor tilltro till att samarbetet kommer att bära frukt:

– Det bestående intrycket är att det finns en stark längtan att jobba mer praktiskt ihop över gränsen. Det finns en väldig energi och vilja kring att skapa samarbeten. Kanske har det kommit bort lite sedan Sverige gått med i EU – men för oss i Värmland finns det all anledning att samarbeta och det intresset var starkt även bland de norska representanterna, säger Jonas Matthing.

Dagen efter huvudkonferensen ordnade Compare fördjupade diskussioner och workshops, där ännu fler aktörer från både näringsliv, offentlig sektor och akademin anslöt. Bland annat kretsade samtalen kring digitala hälsotjänster, cybersäkerhet och hur länderna tillsammans kan adressera olika samhällsutmaningar. Gemensamt har man nu bestämt att hålla återkommande möten för att realisera olika satsningar.

– Digitaliseringen av hälso- och sjukvården och ett ökat samarbete mellan företag och det offentliga är en fråga som förenar Sverige och Norge. Vi har likande utmaningar och mycket att vinna på att skapa tjänster som kan nå en gemensam marknad, säger Jonas Matthing.

  • Mötesplats Vision 2022 arrangerades av Region Värmland, Business Sweden och Svensk-norska samarbetsfonden.
  • Läs mer om Compares arbete med att skapa en svensk-norsk techinnovationsplattform

Parterna som deltog i Vision 2022:

Region Värmland, Business Sweden, Länsstyrelsen Värmland, DigitalWell Arena, Innlandet fylkekommune, Norsk-Svenska Handelskammaren i Oslo, Innovasjon Norge, Solgrid AS, Stora Enso, Paper Province, Vestre, Redpill Linpro, SEB Norge, Nordic Industy Network, Glava Energy Center, Soleneriklyngen, Norweigan Wood Cluster, IUC Stål och Verkstad, 7sterke, Compare, Digital Innlandet, Oslo-Stockholm 2.55, Visit Värmland, Visit Innlandet, Visit Greater Oslo.

Magnus Bårdén

VD, Compare

+46 (0)708-15 56 65
magnus.barden@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss