I fokus för ”Industrimötet Sverige” står bland annat frågan om hur industrin kan åstadkomma en ”Twin Transition”, det vill säga både öka digitaliseringsgraden och genomföra en grön omställning. Forskning har visat att digital teknik kan bidra till att minska koldioxidutsläppen från industrin med 20 procent redan till 2030, enligt en rapport från the Global e-Sustainability Initiative.

Daniel Boqvist, programansvarig för forskning och innovation på Automation Region, lyfte också det faktum att IndTech, det vill säga ny digital teknik som gör industrin smartare, säkrare och mer hållbar, är på väg att bli en ny svensk paradgren. Redan nu omsluter svensk IndTech cirka 240 miljarder kronor, tillväxttakten är dessutom betydligt högre än i övrig basindustri.

– Teknologin finns redan, men den måste utgå från industriföretagens behov. Och här måste företagen ligga före i utvecklingen, annars riskerar hela deras affär att försvinna, sa Daniel Boqvist när ”Industrimötet Sverige” besökte Karlstad 26 april.

Lyfter kunskap till nationell nivå

Besöket i Värmland innebar det femte stoppet på en nationell resa. Syftet med de ambulerande workshopparna är att fånga upp regionala styrkor och inhämta synpunkter kring möjligheter och utmaningar inom IndTech. Under workshoppen diskuterades bland annat hur utvecklingen i omvärlden påverkar kundbeteende, teknologi, kompetens och affärsmodeller tillsammans med representanter från Rejlers, Stora Enso, TechSeed och Karlstads universitet.


Intressanta samtal på Nöjesfabriken i Karlstad när Automation Region kom på besök. Genom initiativet ”Industrimötet Sverige” samlar de företag, organisationer och investerare i samtal kring utveckling och kritiska tillväxtfaktorer inom industriell teknologi. 

Bland annat lyftes behovet av att locka, utveckla och behålla rätt kompetens för att klara av omställningen inom industrin, liksom behovet av kommunikation genom hela kedjan, från IT-leverantör till produktion. Simon Broomé, Business Unit Manager på Rejlers i Karlstad, fastslog också att hållbarhet numera i högsta grad utgör en stark ekonomisk drivkraft inom industrin, där kunderna ställer tydliga och tuffa krav på leverantörerna.

Stor klimatpolitisk satsning inom EU

Compares vd Magnus Bårdén passade också på att ta upp möjligheter kopplat till de jättelika initiativ som tas för en grön omställning inom EU. I satsningen ”Den gröna given” är industrin ett högprioriterat område i EU:s målsättning att eliminera nettoutsläppen av växthusgaser till 2050 och skapa en ekonomisk tillväxt frikopplad från resursförbrukning. Kommande sjuårsperiod kommer därför cirka 6 biljoner euro att investeras i den ”Gröna given”.

– Det här innebär stora möjligheter för spännande samarbeten och satsningar i Värmland. Här finns en lång industritradition, och kan vi matcha industrins utvecklingsbehov med kompetens från företag inom mjukvaruindustrin, innovativa startups och forskning vid Karlstads universitet tror jag att vi kan bidra till en renare, smartare och mer hållbar industri, sa Magnus Bårdén.

  • Här hittar du filmer från ”Industrimötet Sverige” där slutsatser från diskussionerna i olika städer summeras. Här kan du även ta del av en film från mötet i Karlstad!
  • Läs mer om utvecklingen av industrins digitalisering i rapporten Swedish IndTech

”Industrimötet Karlstad” ska ses som ett avstamp för fortsatt utveckling och samarbete kring utvecklingen av industrin och den gröna, digitala omställningen i Värmland. Aktörer som är intresserade av samverkan och utveckling kring frågor kopplade Twin Transition är välkomna att ta kontakt med Compare, Paper Province eller Automation Region.

Magnus Bårdén

VD, Compare

+46 (0)708-15 56 65
magnus.barden@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss