Igitego är en ideell förening som jobbar med hållbar integration på ett lite annorlunda och kreativt sätt. Grundidén är att skapa en hållbar plan för att integrera människor, genom att hjälpa dem på traven att skapa sin egen plan för ett bättre liv i det nya hemlandet Sverige. Här jobbar Mohammed Bitioui Mrabet, 24, som koordinator för EU-projekt.  

Mohammed är född och uppvuxen i Marocko och har läst marknadsföring på Rennes School of Business, och nu senast på Karlstad Universitet. Genom sitt jobb på Igitego kom Mohammed i kontakt med Compare och Den Digitala Förflyttningen, ett initiativ för att stärka värmländska medarbetares digitala kompetens.  

Har gett praktiska kunskaper

Mohammed går Digital Marknadsföring & Försäljning och är nu i slutfasen av den sex månader långa utbildningen. Han blev nyfiken på utbildningen då han hoppades den kunde ge honom möjlighet att utöka sina praktiska kunskaper inom sökmotoroptimering och andra digitala verktyg. Nu är det bara examensprojektet kvar, och Mohammed är väldigt nöjd med sin utbildning som han påbörjade i oktober.

 – Kursen har varit ett väldigt bra komplement till mina mer teoretiska universitetsstudier och här lär jag mig mer ”hands on”, berättar Mohammed Bitioui Mrabet. 


Mohammed Bitioui Mrabet, en av deltagarna i Compares utbildningssatsning ”Den Digitala Förflyttningen”.

Han menar också att upplägget med några timmar i veckan fungerat bra att hinna med vid sidan av jobbet på Igitego. Mohammed har redan haft användning av sina nya kunskaper i sitt arbete, till exempel har han lärt sig mer om sökmotoroptimering vilket gjort att Igitego kunnat effektivisera sitt dagliga arbete.   

– Många saker har varit jättebra under kursen, till exempel att jag känner att jag fått verktyg för att planera och följa upp våra insatser på Igitego på ett ännu bättre sätt. Men jag vill särskilt lyfta fram stödet från min coach. Det har varit otroligt lärorikt med feedback från någon som kan branschen väldigt väl. Jag har fått många nya perspektiv, utöver det jag lärt mig praktiskt, berättar Mohammed Bitioui Mrabet.

Hemligt avslutningsprojekt 

Utbildningens sista del handlar om att genomföra ett eget projekt och implementera kunskaperna i verkligheten, han vill vänta med att avslöja vad det handlar om. 

 – Det är inom en annan bransch än där jag jobbar idag, det känns som det perfekta avslutet på en kurs som handlar om att utveckla sina kunskaper inom nya digitala områden, avslutar Mohammed Bitioui Mrabet. 

Josephine Schapiro

Project Manager

+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se

ESF-projekt

Detta initiativ finansieras av Europeiska Socialfonden.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss