De nominerade är… Årets bästa digitala insatser i Värmland uppmärksammas och hyllas med fyra DigIT-priser som delas ut på DigIT Värmland-dagen i Karlstad på onsdag (29 april).

De tre nominerade i respektive kategori är nu utsedda:

 • Årets DigITala Raket: Nordic Medtest, Karlstads universitet/Datavetenskap och Branäsgruppen.
 • Årets DigITala Samverkan: Pedagog Värmland, Verksamt Värmland och Grensetjänsten.
 • Årets DigITala Personlighet: Göran Karlström (Landstinget i Värmland), Marthe Hem (Cash-IT) och Henrik Sköld (Nätvanor).
 • Årets DigITala Verksamhet: Kodakademin Säffle, VSV Frakt och Löfbergs.

De nominerade presenteras på DigIT Värmland-dagen där deltagarna också via en digital lösning (app) röstar fram vinnarna i respektive kategori.

Vill lyfta fram nyttoeffekten av digitalisering

DigIT Värmland vill med DigIT-priserna uppmärksamma de bästa insatserna som bidragit till digitaliseringen i Värmland utifrån nyttoeffekten – för användaren (användarfokus) respektive leverantören (teknik- och affärsfokus).

Årets DigITala Raket belönar ett initiativ eller annan aktivitet i Värmland som baserat på digital lösning har fått ett snabbt och brett genomslag.

 • Nordic Medtest nomineras för en verksamhet som expanderar snabbt och väntas fortsätta expandera i takt med att svensk vård och omsorg får allt fler nationella digitala tjänster. Nordic Medtest (som drivs av Landstinget i Värmland) är idag – som testpartner till Inera – ett nationellt kompetenscenter för oberoende test och kvalitetssäkring av nationella e-hälsotjänster. Verksamheten expanderar snabbt och sysselsätter redan ett 30-tal personer.
 • Karlstads universitet/Datavetenskap nomineras för sin satsning på forskning inom nät- och säkerhetsforskning som expanderar kraftigt. Forskargruppen på datavetenskap är inrättad som en av två excellenta forskargrupper vid Karlstads universitet. En ny stor satsning av KK-stiftelsen möjliggör även ytterligare förstärkning av forskningsprofilen där forskarna kommer att utveckla högkvalitativa nätverkstjänster i samverkan med näringslivet.
 • Branäsgruppen nomineras för en egenutvecklad digital lösning för skiduthyrning i Branäs och Kungsberget. Genom lösningen kan gästen med kort varsel förboka sin utrustning via mobil, läsplatta eller dator – och genom ett SMS få avisering om när utrustningen är klar. En enkel digital lösning som förenklar och spar tid för både gäster (som slipper köer och väntetider) och anläggningen (som får mer tid för service och hjälp på plats).

Årets DigITala Samverkan belönar ett projekt eller annat samarbete i Värmland som baserat på digital lösning har bidragit till någon form av nyttoeffekt.

 • Pedagog Värmland nomineras för sin roll som digitalt samarbetsforum för pedagoger och skolledare i Värmland – från förskola till vuxenutbildning. Pedagog Värmland är en webbplats där lärare kan inspireras av varandra för att utveckla sin verksamhet och undervisning. Pedagog Värmland drivs av Värmlands kommuner samt Åmål och medfinansieras av Karlstads kommun och Region Värmland – men merparten av besökarna kommer från andra delar av Sverige.
 • Verksamt Värmland nomineras för sitt samarbete kring utvecklingen av en digital lösning för att samordna och slussa entreprenörer rätt i det företagsstödjande systemet utifrån individuella behov och relevans på personnivå. Verksamt Värmland utvecklas av Almi Företagspartner Värmland och Region Värmland och kommer att driftssättas på nationella verksamt.se med möjlighet för andra regioner att lägga till funktionen på sina blivande regionsidor.
 • Grensetjänsten nomineras för sitt svensk-norska samarbete för att synliggöra den etableringsprocess som företag står inför vid etablering av verksamheter på andra sidan gränsen i en gemensam digital informationsportal – grensetjensen.com – för både arbetspendlare och näringsidkare. Grensetjänsten har i projektet samordnad information från myndigheter i både Sverige och Norge.

Årets DigITala Personlighet belönar en person i Värmland som genom sitt engagemang och kompetens bidragit till att sprida nyttoeffekter kring digitaliseringen.

 • Göran Karlström (Landstinget i Värmland) nomineras för att ha bidragit till att Värmland fått en plats på den nationella och internationella arenan för e-hälsa – en insats som har stor betydelse för den fortsatta digitaliseringen av vården i Värmland. Göran Karlström är teknikkunnig läkare med starkt engagemang för e-hälsa – och har som sådan en aktiv roll i en rad nationella och internationella projekt och nätverk som är viktiga och värdefulla för Värmland.
 • Marthe Hem (Cash IT) nomineras för att snabbt, effektivt och konsekvent ha börjat använda digitala kanaler för att  kommunicerar med företagets kunder och partners. Marthe Hem är marknadskoordinator på Cash IT kassasystem som idag använder sociala medier, blogg, webbsida, eget pressrum på Mynewsdesk, DR-utskick och nyhetsbrev för att kommunicerar med kunder och partners.
 • Henrik Sköld (Nätvanor) nomineras för sina insatser att lära användare i alla åldrar att undvika farorna och riskerna i cybervärlden. Henrik Sköld är en flitigt anlitad föreläsare inom sociala medier för alla åldrar – barn, ungdomar och vuxna. Med bakgrund som skolkurator och socialsekreterare förklarar han drivkrafterna som styr vårt beteende på nätet – varför det är viktigt hur vi beter oss på nätet och hur man undviker farorna i cybervärlden.

Årets DigITala Verksamhet belönar ett företag, en organisation, en myndighet, en skola eller annan verksamhet som genom sitt engagemang och kompetens bidragit till att sprida nyttoeffekter kring digitaliseringen.

 • Kodakademin Säffle nomineras för att på ett lekfullt sätt stimulera barn och ungdomars intresse för programmering. Intresset för datorer, surfplattor och modern teknik är stort bland barn och ungdomar. Samtidigt saknas bra möjligheter att lära sig skapa på dem istället för att bara använda dem. Därför har företaget Askås I&R och Säffle kommun tagit initiativet till Kodakademin för barn och ungdomar (8-16 år) med medarbetare från Askås som ledare
 • VSV Frakt nomineras för Prepp – en digital lösning som skapar ett flexibelt arbetssätt som bidrar till kortare ledtider, jämnare arbetsbelastning och bättre kontroll på virkesflödet. Prepp är en plattformsoberoende, responsiv mobil applikation med stöd för offline-funktionalitet för skapande av avverkningsobjekt, produktionsrapportering och driftsuppföljning i alla lägen – även om skogsmaskinerna saknar inbyggd dator och mobiltäckning saknas.
 • Löfbergs nomineras för sin digitala utbildning ”Från böna till kopp” – ett interaktivt sätt att lära ut grunderna om hur kaffe växer och hur man ska hantera kaffe för att få bästa möjliga smak. Löfbergs växer och får allt fler internationella kunder som behöver utbildning. Lösningen blev e-learning där text, bild och ljud varvas med interaktiva moment och avslutas med ett kunskapstest som genererar ett diplom (om man svarar rätt).

DigIT Värmland är en mötesplats för leverantörer och användare av digitala lösningar inom näringsliv, offentlighet och universitet i Värmland. DigIT Värmland är en heldag med inledande och avslutande trendspaningar och däremellan ett 40-tal seminarier inom åtta temaspår, ett 35-tal partners som utställare – och en middag med utdelning av priser till årets bästa digitala insatser. www.compare.se/digitvarmland

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss