Sedan projektet startade i februari har en behovskartläggning gjorts tillsammans med andra klusterorganisationer, Compares medlemsföretag, Almi och offentlig sektor. Ett antal digitala nyckelkompetenser har identifierats. Det handlar både om breddkunskaper inom digital försäljning och marknadsföring och spetskunskaper inom AI, Machine Learning, IoT och Cyber Security.

Nu pågår arbetet med att paketera de kompetenshöjande insatserna på ett sätt som passar både arbetsgivarna och de anställda. De företag som vill medverka i projektet satsar sina anställdas arbetstid.

– Vårt mål är att ta fram ett erbjudande där man parallellt med inlärningen kan använda kunskapen direkt för att få en effekt för företagen. Eftersom företagen investerar medarbetarnas arbetstid är det viktigt med kunskap som ger direkt nytta, säger Josephine Schaprio, projektansvarig på Compare.

Stort intresse bland företagen

Drygt 70 anställda från ett 20-tal olika företag har redan anmält intresse att delta. De representerar många olika branscher, från besöksnäring och industri till den digitala sektorn. Ett övergripande mål är att få in fler kvinnor i den digitala sektorn för att öka jämlikheten, men även för att kvinnodominerade yrken i högre grad än mansdominerade kommer att automatiseras i framtiden.

20 av de 100 utbildningsplatserna i projektet är vikta åt personer i ledande roller, för att stötta bolagen i att skapa hållbara digitaliseringsstrategier.

Josephine Schapiro, projektansvarig på Compare, tror  att den bransch- och produktkännedom redan anställda sitter på kan bli en fördel i satsningen på digitalt kompetenshöjande åtgärder.

– Det handlar exempelvis om att kunna leda ett företag eller en organisation i en snabbt föränderlig värld. Målet är att skapa tillväxt både för företagen som deltar och för regionen som helhet, säger Josephine Schapiro.

Effekt för både individen och företaget

Hon hoppas att satsningen på en digital kompetenshöjning kommer att ge både kortsiktiga och långsiktiga effekter och bidra till en digital transformation både hos individer och företag.

– Jag tror att de här individerna kan stärka sin position på arbetsmarknaden, både här och nu och för framtiden. När man höjer kompetensen internt så kan de anställda dessutom redan företaget och branschen, det ger ett försprång jämfört med om du enbart tar in extern kompetens.

Sammanlagt finns det plats för 100 personer i ”Den digitala förflyttningen”. Satsningen är tvåårig och stöttas av europeiska socialfonden. Utbildningsinsatserna påbörjas under hösten, där lärarledd utbildning varvas med självstudier.

Är du och ditt företag intresserade av att delta?
Här hittar du mer information.

Josephine Schapiro

Project Manager

+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss