Den Digitala Förflyttningen är ett initiativ av Compare och Europeiska socialfonden, med syfte att stärka konkurrenskraften bland värmländska företag genom ökad digitalisering. Som ett led i det arbetet, erbjuder man kostnadsfria utbildningar förmedarbetare hos företag som är verksamma i länet. Utbildningarna som erbjuds har olika inriktning men med en gemensam nämnare; social hållbarhet. The Yes Way är experter på inkludering i arbetslivet och ansvarar för detta innehåll i kursutbudet.  

Melina Bergström, programansvarig och VD för The Yes Way, ser intresset för de här frågorna växa rekordsnabbt bland företag.  

– Jämställdhet, mångfald och inkludering är affärskritiska nycklar och en förutsättning för en hållbar utveckling i innovationssamhället och i näringslivet. Det är i längden en fråga om överlevnad, relevans, konkurrenskraft och kreativitet. Att vara en attraktiv arbetsgivare, som drar till sig kompetens och talanger, där medarbetare vill stanna kvar och utvecklas förutsätter en trivsam, inkluderande och utvecklande miljö, säger Melina Bergström. 

Inkludering viktig grund för digitalisering

Josephine Schapiro, ansvarig projektledare på Compare, berättar varför social hållbarhet inkluderas i de olika utbildningarna. 

– Kunskap om social hållbarhet är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med sin digitalisering. Vårt förändrade arbetsliv, där de här frågorna får allt större plats, kräver att man har en medvetenhet och en plan för hur man jobbar med dem, säger Josephine Schapiro och fortsätter:  

– Därför var det jätteviktigt att ge alla kursdeltagare möjlighet att få ökad kunskap om de här frågorna, och flera deltagare har verkligen fått en aha-upplevelse. 

Maria Alm och Mattias Nord tycker att kursen gett Karlstad Congress Culture Center insikter som gör deras arbetsplats mer attraktiv och underlättar framtida kompetensförsörjning.

En av kursdeltagarna är Maria Alm. Hon jobbar som Congress Manager på Karlstad Congress Culture Center och gick utbildningen Innovationsledning, som hon på det hela taget säger sig vara jättenöjd med: 

– Den har gett mig mycket både vad gäller kunskap och metoder. Det har också inneburit en boost för självförtroendet när man lyckas med uppgifter som på förhand kändes svåra. 

Nya insikter om social hållbarhet

Den största nyttan tycker Maria Alm är att både hon och hennes arbetsgivare har fått många nya insikter om social hållbarhet.  

– Även om vi på min arbetsplats haft en tydlig och väl utformad process för arbetet med social hållbarhet, fick jag många nya perspektiv genom att diskutera och bolla med andra och höra deras synpunkter och erfarenheter. Vi fick också väldigt bra mallar från The Yes Way för att ta vårt arbete med inkludering till en ännu högre nivå på vårt företag.  

Även Mattias Nord, VD på Karlstad Congress Culture Center, ser positiva effekter av ett ökat medvetande bland företag och organisationer när det gäller social hållbarhet.  

– Ur ett företagsperspektiv, så handlar det helt enkelt om framtida lönsamhet. En inkluderande, balanserad och öppen organisation har högre förmåga att visa lönsamhet. Men det är också en nutida och framtida nyckelfråga för att vara en attraktiv arbetsgivare, och därigenom kunna attrahera kompetens, säger Mattias Nord. 

Maria och Mattias är överens om att deras arbete med social hållbarhet fick en extra skjuts tack vare att Maria deltog i kursen.  

– En viktig erfarenhet är att även om man, som vi på Karlstad Congress Culture Center, arbetar mycket med de här frågorna, behöver det synliggöras hur vi gör det. Där fungerade kursen som en ögonöppnare för mig, avslutar Maria. 

  • Den Digitala Förflyttningen är ett initiativ finansierat av Europeiska socialfonden. Läs mer här

Josephine Schapiro

Project Manager

+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se

Sandra Dalåsen

Event Coordinator

+46 (0)73-025 71 29
sandra.dalasen@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss