Level Up har gett 300 deltagare verktyg för att öka både sin egen och sina anställdas digitala kompetens. Utbildningen har pågått under hösten 2023, med utbildningsmoduler som berör bland annat lagstiftning och ledarskap i att möta och driva digital transformation. Tillsammans har deltagarna lagt ungefär 19 000 timmar på att utveckla sig själva och sina verksamheter, och på slutseminariet samlades de i ett digitalt möte för att gå igenom den data och de kunskaper som samlats in under hösten.

Jenny Thalin och Neshe Tuna från Compare 

Handlingsplaner för framtiden

I fokus under seminariet var hur deltagarna nu tar vidare utvecklingen på sina arbetsplatser. Cirka 90 digitala handlingsplaner och 140 enskilda målbilder har arbetats fram för att stötta deltagarna i deras framtida arbete. Digital teknik, innovation, förändringsledning och lärande var några av de återkommande punkterna i handlingsplanerna. Deltagarna har också tillsammans samlat ihop över 200 spaningar på vilken teknik som de tror kommer ha störst påverkan på vård, hälsa och omsorg nu och i framtiden.

Nya verktyg och förändringar i verksamheterna

Under utbildningen har Level Up-deltagarna också fått öva på att tänka utanför boxen och ta fram över 90 olika koncept för framtidens vårdlösningar – där kom bland annat personliga sensorer och drönarleverans av mat upp som idéer. Just dessa kanske inte kommer införas, men det är flera av deltagarna som redan har förändringar på gång ute i verksamheterna.

”Vi har en ganska stor förändring på gång som införs första kvartalet av 2023. För att underlätta för vårdsökare ska vi testa en chattrobot som komplement till telefonrådgivning. Den kan bland annat ge råd om egenvård och bedöma om du behöver boka tid på en hälsocentral”, säger Susanne Brunby, verksamhetschef på Region Kalmar.

E-bok med samlade insikter

När deltagarna nu gått utbildningen kommer en e-bok med sammanställda reflektioner och resultat från deltagarna lanseras, med syfte att dokumentera och sprida vidare kunskapen. 23 februari hålls också en avslutskonferens för deltagarna där de får sina utbildningscertifikat. Under våren 2023 erbjuder DigJourney inom ramen för Level Up faciliterade workshops med deltagarna och deras ledningsgrupper, där kunskapen förs vidare för att underlätta förändring i hela kedjan.

”Vi ser fram emot att se vad deltagarna kommer åstadkomma framöver och de förändringar de kan hjälpa till att införa i sina organisationer”, säger Neshe Tuna, processledare på Compare.

Nästa steg för Level Up

Förhoppningen är att kunna fortsätta utveckla utbildningskonceptet och förvalta den kunskap som samlats in.

Fram till sista januari pågår också kortversionen Level Up Highlights, utvalda delar av utbildningen som är öppen för en bredare grupp. Den kan du fortfarande anmäla dig till, läs mer här.

 

Level Up är en utbildningssatsning som drivs av Compare inom ramen för projektet ”Din digitala förflyttning” och i samverkan med HIOS (Health Innovation of Sweden). Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden – ESF. Genom finansieringen från ESF kan organisationer delta i Level Up helt kostnadsfritt.

 

 

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss