Cirka 50 investerare fanns på plats i Karlstad för att ta del av de nio bolagens pitcher, inklusive gäster från både Norge och Finland. Räknar man dessutom in de investerare som registrerat sig för att se bolagens pitcher digitalt via A-match Play så dubbleras intressesfären.

– Att vi i ekonomiskt utmanande tider kan locka över 100 investerare är ett kvalitetsbetyg för A-match – där vi skapar en stark plattform i Värmland för startups och investerare, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Värmland.

Får toppbetyg av pitchande bolag

Investeraforumets dragningskraft har visat sig redan inför eventet, då flera investerare tagit direktkontakt med bolagen. Ett av dem var Nocoli, som har en lösning för att i realtid detektera bakterier i vatten. Tillgången på rent dricksvatten är en global utmaning och bristen på snabba analysmetoder gör miljontals människor årligen blir sjuka av kontaminerat vatten.

Nocolis grundare, Jacob Cahn och Jacob Nissér Karlsson, tycker att deras medverkan i A-match gett ett stort värde på deras fortsatta resa:

– Vi har varit på mycket evenemang, men som ett renodlat investeringsevent är det här det bästa. Vi har fått väldigt proffsig hjälp med att finslipa vår pitch, även det rent affärsmässiga har det gett insikter och kontakter som kan bidra till vår utveckling.

Ger bra omvärldsbevakning

Christina Lundqvist, TL Capital, var en av investerarna som fanns på plats i Nöjesfabrikens lokaler. Hon har sedan tidigare investerat i bolag som medverkat i A-match och hittade även denna gång ett par bolag som stack ut lite extra.

– Jag tycker att A-match är ett bra event, som ger en bra skanning av vad som händer och vad som ligger i tiden. Vi själva utgår från Värmland men gör även investeringar utanför regionen. I slutändan är det idén och teamet bakom som är avgörande, säger Christina Lundqvist.

Värmländska Eduqi var ett av bolagen som pitchade på A-match. De är också en del av DigitalWell Ventures, en accelerator som stöttar innovativa bolag inom health tech. 

Samlar både bolag och investerare

Tre av bolagen (Eduqi, Habbie och Swinga) på A-match hade hämtats från Värmland och det mest långväga (Haawk.ai) från Bergen i Norge. Precis som bland investerarna är mixen av bolag både inom och utanför länsgränsen värdefull för att göra investerarforumet relevant för en större målgrupp.

– Jag tror att det är viktigt för företagen att få den här arenan, men också för att visa investerare i Värmland nya innovationer och företag, så den här matchningen är väldigt intressant. A-match är dessutom en arena som både öppnar för kapital och bolag som kommer utifrån, säger Ingrid Ivars, Innovation Manager på Compare, som coachade två av bolagen som deltog i A-match.

Nisch mot digitala hälsotjänster

Glädjande är också att Compares och DigitalWell Ventures samarbete med A-match bidragit till att en nisch mot digitala hälsotjänster vuxit sig starkare. Tre av bolagen som stod på scenen är en del av DigitalWell Ventures accelerator för digitala hälsotjänster: Avanto Care, Eduqi och Habbie.

Acceleratorn startades i Compares regi och tas från årsskiftet över av Stiftelsen Inova. Inova drivs tillsammans av Region Värmland, Karlstads universitet och Karlstads kommun och samlar regionens mest prioriterade satsningar för företag kopplade till regionens mest prioriterade innovationsmiljöer.

Nischen mot digitala hälsotjänster sammanfaller också med ett av Region Värmlands utpekade områden för smart specialisering, där DigitalWell Arena är en samlande kraft.


Samtliga bolag som pitchade på A-match:

  • Avanto Care (Stockholm): Samlar in, visualiserar och analyserar data från både välfärdsteknik och system. Detta möjliggör att vårdgivare kan följa resultatet av sina insatser, utvärdera utfall och sätta in proaktiva insatser. Resultatet blir en mer individanpassad och mänsklig omsorg som sparar resurser och pengar, i en tid av allt större framtida vård- och omsorgsbehov.
  • Eduqi (Värmland): En digital prenumerations-plattform som erbjuder preventiva och innovativa hälsolösningar för att sänka en ökande stressproblematik i företag och organisationer. Genom AI och mikrovanor skapar de hållbara och långsiktiga livsstilsförändringar till nytta för individ, företag och samhälle.
  • Haawk.ai (Bergen, Norge): Erbjuder högteknologiska robotkamerasystem kopplat till drönare som bland annat kan inspektera luftburna kraftnät med hög precision. Tekniken har utvecklats för att fånga högupplösta bilder från snabbt rörliga objekt, exempelvis drönare. Haawk.ai´s lösning möjliggör grönare, säkrare, effektivare och mer exakta inspektioner.
  • Habbie (Värmland): En plattformsoberoende digital lösning för att öka motivation, efterlevnad och egenmakt i habilitering, rehabilitering och förebyggande träning. Tjänsten gör att personalresurser kan läggas där de verkligen behövs inom vården och är framtagen i nära samarbete med användare och kommunal verksamhet.
  • Nocoli (Göteborg): Har skapat en forskningsbaserad sensorteknik som detekterar vattenbaserade bakterier i realtid. Bristen på snabba analysmetoder för bakterier i vatten orsakar att miljontals människor varje år blir sjuka av kontaminerat vatten. Nocoli löser detta på ett effektivt sätt.
  • Numa (Stockholm): En digital guide inför och efter förlossning genom en kostnadsfri app, digitala hälsoprogram för första tidens återhämtning och videomöte med erfarna barnmorskor. Tjänsten fokuserar på att göra evidensbaserad information tillgänglig för alla och är skapad av barnmorskor, läkare och specialister inom kvinnohälsa.
  • Reselo (Halmstad): Har utvecklat en process som gör ett fullgott, hållbart och kostnadseffektivt gummi av restprodukter från skogsindustrin. Gummit kan revolutionera industrin för gummitillverkning och skapa nya intäktsströmmar för skogsindustrin.
  • Swinga (Värmland): Nästa generations tjänst för en utökad delningsekonomi. Swinga gör det enkelt och tryggt att låna verktyg, fritidsprylar och mycket mer av varandra i grannskapet, liksom att hyra från lokala företag. Med tjänsten kan lokala små- och medelstora företag enkelt ställa om till en modern, hållbar och mer lönsam affärsmodell.

Om A-match

Bakom A-match står aktörerna Almi Värmland, Almi Invest Norra Mellansverige, Nordea, Sting Bioeconomy, Karlstads universitet, Paper Province, Compare och DigitalWell Ventures.
A-match är ett investerarevent i Värmland, där aktörernas syfte är att skapa en arena där både regionala, nationella och internationella bolag och investerare kan mötas.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss