Ingen purplewashing i Värmland är målet

Hur arbetas det egentligen med jämställdhet i Värmland? I projektet Attraktionskraft Värmland har representanter från tillverkningsindustrin, skogsindustrin, hälso- och sjukvården samt tech/IT-industrin intervjuats om hur det ser ut på deras arbetsplatser. Inom techbranschen finns det mycket att ta tag i för att nå en jämnare könsfördelning inom våra branscher. Det syns inte minst genom att det är ”Lägre ingångslön för tjejer som blir ingenjörer” och att det är ”Brist på kvinnor inom tech: ’Det kan verka läskigt’”. Prenumerera på nyhetsbrevet för att hålla koll på vad som är på gång inom Attraktionskraft Värmland framöver!

Genius 2023

Det finns många företag och organisationer som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor i Värmland. Vem tycker du gör stor skillnad för jämställdheten? Kom ihåg att nominera ditt företag, organisation eller förening senast den 16 april. Vinnaren utses av en jury och presenteras den 17 maj på Genius 2023.

Läs mer om det här och annat aktuellt i Attraktionskraft Värmlands nyhetsbrev här.

 

Compare är del av projektet Attraktionskraft Värmland, som har som mål att bryta den ojämna könsfördelningen på arbetsmarknaden för att säkra Värmlands framtida kompetensförsörjning.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss