Grunden till Compares initiativ är den snabba förflyttning som digitaliseringen skapar på arbetsmarknaden, där många av dagens arbetsuppgifter kommer att automatiseras. Behovet av kompetens inom den digitala sektorn är samtidigt stort – 70 000 medarbetare kommer att saknas 2024, om inga åtgärder vidtas, enligt en färsk rapport av IT & Telekomföretagen. Rapporten visar samtidigt att sex av tio nya jobb som skapats mellan 2010 och 2016 har tillkommit inom den digitala sektorn.

Kompetensfrågan är ett av Compares tre uttalade fokusområden, där en stor kompetenskartläggning visat behovet. Det handlar om ett långsiktigt arbete med att förse regionen med digital spetskompetens.

Riktar sig till alla i små och medelstora företag

”Den digitala förflyttningen” är en tvåårig satsning som stöttas av Europeiska socialfonden. Syftet är att bibehålla och stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom digital kompetensutveckling. Insatserna riktar sig till alla yrkesverksamma i Värmland i små och medelstora företag. Satsningen möjliggör också en förflyttning inom och mellan branscher, då individer som idag saknar en aktuell digital kompetens kan ges tillträde till nya roller.

Målsättningen i projektet är att 100 personer ska omfattas av de kompetenshöjande aktiviteterna. Det kan handla om både mer grundläggande kunskaper, eller att vässa befintliga.

– En fantastisk julklapp som kommer att gynna 100 anställda genom att stärka deras digitala kompetens. Men inte bara de anställda utan därmed även deras arbetsgivare och den regionala arbetsmarknaden i stort. Tillsammans ska vi stärka den digital kunskapen, i Värmland, både på djupet och bredden, säger Josephine Schapiro, processledare på Compare.

Fyra kompetensområden

Fyra kompetensområden har identifierats på förhand: AI och data, programmering, digitala medier och innovationsledning. I den sistnämnda kategorin kommer personer i ledande positioner erbjudas kunskap i hur man genom innovation kan utveckla både verksamheten och sina anställda.

– Våra kompetenshöjande insatser riktar sig till både anställda och ledningsfunktioner inom företag för att ge en positiv spiral. Innovationskunskap gör att nya idéer inom organisationen kan genomföras med ökad kompetens inom modern teknik, säger Mikael Holmgren, ansvarig för kompetens- och medlemsfrågor på Compare.

– Satsningen kommer tillföra ett stort värde för de små och medelstora företagen. Även IT-företag kan dra nytta av satsningen. Både de som behöver ställa om till, eller stärka, ny teknik, samt de som kan bli en del av leveranskedjan i utbildningarna.

Behöver bara investera i arbetstid

Projektet inleds i februari 2021 och pågår under två år. Inledningsvis kommer en analysfas att genomföras, för att ta reda på mer om företagens behov och utforma de kompetenshöjande åtgärderna tillsammans med olika leverantörer. Därefter påbörjas utbildningsinsatserna i juni nästa år.

– Stor vikt kommer att läggas vid att anpassa formatet så att det passar målgruppen. Man ska kunna jobba och höja sin digitala kompetens parallellt. Nu söker vi företag som vill satsa på sina medarbetare! Det enda företaget behöver investera i är medarbetarnas tid för den kompetenshöjande insatsen, säger Josephine Schapiro.

Josephine Schapiro

Project Manager

+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss