Stefan Skoglund, Lina Svensberg och David Holm är redo att locka startups från Norden och Baltikum till DigitalWell Ventures.

Det svensk-norska acceleratorbygget som pågått under hösten har nu de viktigaste pusselbitarna på plats. Ett bolag som ansvar för driften, DigitalWell Ventures AB, har bildats av Compare och två pilotbolag finns redan anslutna till acceleratorn.

– Vi finjusterar och utvecklar modulerna i acceleratorn tillsammans med ett antal handplockade bolag, säger David Holm, från Compares norska samarbetspartner Xplorico och Investment Manager i DigitalWell Ventures.

Fokus ligger på att attrahera högkvalitativa startups som utvecklar digitala hälso- och välfärdstjänster i hela Norden och Baltikum. Just nu etableras samarbeten med tech- och startupmiljöer i upptagningsområdet och ett advisory board, med representation från hela Baltikum, finns också på plats.

Söker partnerskap med norskt universitet

Den starkaste argumentet för att locka startups till Värmland är tillgången på testmiljöer i både Sverige och Norge, liksom en etablerad kunskapsbas inom digital teknik kopplad till hälsa i både Karlstad och Osloregionen.

– Acceleratorn bygger på Värmlands smarta specialiseringsstrategier. Det handlar om att skapa en nationell och internationell spets inom det här området. Vi är övertygade om att det kommer att ha många positiva effekter för både det regionala entreprenörskapet och startup-miljön, säger Stefan Skoglund, digital affärsutvecklare på Compare och innovationsansvarig på DigitalWell Ventures.

Kopplingen till Norge är också central. Ett partnerskap diskuteras med universitetet OsloMet, för att ge acceleratorn en hemvist på den norska sidan.  Andra viktiga funktioner och ett starkt nätverk av investerare finns redan på plats i Norge, där Värmland kan fungera som en port till EU:s marknad.

– Det handlar om att matcha bolagen i acceleratorn med rätt investerare. Och vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för investerarna när bolagen kommer ur acceleratorn, säger David Holm,

Angriper viktig samhällsutmaning

Tillväxten inom health tech-sektorn väntas bli enorm, men en viktig poäng är också det egna behovet av digitala hälsotjänster. Framtidens hälsa och välfärd kommer annars bli svår att lösa, eftersom andelen äldre växer snabbare än den arbetsföra befolkningen.

Det gör acceleratorn till en naturlig förlängning av det arbete som redan pågår i DigitalWell Arena.

– Avsikten är att upptäcka och utveckla idéer och företag med potential att erbjuda värdefulla och långsiktiga lösningar för framtidens hälsoutmaningar. DigitalWell Ventures är ett svar på det, säger Lina Svensberg, ansvarig för entreprenörskap i DigitalWell Arena och programansvarig för DigitalWell Ventures.

Hon har ansvarat för att bygga upp Innovationssupporten i DigitalWell Arena, som hittills stöttat över 50 företag och entreprenörer. Acceleratorn kommer nu att kunna erbjuda de företag som visar störst potential ett högkvalitativt program för att lyckas skala upp sina tjänster och nå kommersiell framgång. Därmed kommer de nya, digitala hälsotjänsterna också användarna till nytta.

För att ta del av den kunskap, coachning och de investerarnätverk acceleratorn erbjuder ger startup-bolagen ifrån sig en liten ägarandel. Det ger på sikt möjligheter för DigitalWell Ventures att återinvestera i nya startups.

Grundlades i Silicon Valley

Grunden till acceleratorn finns på sätt och vis i Silicon Valley. Sedan i somras har Lina Svensberg, David Holm och Stefan Skoglund deltagit i Founder Institutes program VC Lab. I konkurrens med över 1 000 deltagare från hela världen hörde deras idé till en av få som antogs.

16 veckor senare har de klarat examen genom att löpande lösa alla uppgifter som krävts för att övertyga ledingen i Founder Institute att konceptet DigitalWell Ventures håller. Bara 48 av 197 deltagare nådde hela vägen till examen.

Samma vecka som de avslutade VC Labs program registrerades DigitalWell Ventures hos Bolagsverket!

– Det handlar om kunskap, inspiration, nätverkande och arbetssätt av högsta internationella kvalitet. Utan VC Lab hade det hela tagit mycket längre tid att skapa. Det har gett oss en otrolig överblick över det senaste inom accelerators- och startup-världen, som varit närmast ovärderlig, säger Stefan Skoglund.

– Det har också gett oss otroligt mycket som vi själva kan ge vidare till våra startups, och vi har ju i princip agerat som en startup, säger Lina Svensberg.

digitalwellarena.se kan du följa utvecklingen framåt

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss