Satsningen ”Den digitala förflyttningen” har plats för sammanlagt 100 deltagare och kommer att genomföras i två etapper, den första startar 4 oktober och den andra våren 2022. Efter en researchfas där företag, kluster- och branschorganisationer gett en bild av det värmländska behovet har fem inriktningsspår identifierats:

  • Digital marknadsföring och försäljning och Jobba digitalt tillsammans, som båda riktar sig till nybörjare.
  • Machine Learning och AI och UX och digital design lämpar sig mer som påbyggnadskunskaper för de som redan verkar inom den digitala sektorn.
  • Innovationsledning riktar sig till anställda i ledande positioner och fokuserar på kunskaper i digital transformation, där innovation är en del av det dagliga arbetet.

Störst har efterfrågan varit kring kompetens inom digital marknadsföring och försäljning.

– Det behovet har stuckit ut, många har kämpat med de här bitarna under pandemin. Det är kunskaper som har blivit livsnödvändiga nu, säger Sandra Dalåsen, Process Manager på Compare.

Ska ge konkret nytta i företagen

Gemensamt för samtliga utbildningspaket är att stort fokus lagts på att skräddarsy insatserna efter företagens och de anställdas specifika behov. Tonvikten fördelas därför mellan gemensamma utbildningstillfällen digitalt varannan vecka, där övrig tid kan ägnas åt att implementera kunskaperna i verksamheten.

Sandra Dalåsen ser fram emot att bidra till en digital förflyttning bland Värmlands företag. Anmälan till de fem inriktningarna har öppnat och i oktober startar utbildningarna.

– Man kan nästan säga att deltagarna får en personlig tränare, särskilt när det gäller spetsutbildningarna. Det är svårt att skapa en nisch i de här utbildningarna som är relevant för alla, därför kan man utgå från ett aktuellt projekt i verksamheten för att omsätta de här kunskaperna direkt i praktiken, säger Sandra Dalåsen.

Satsningen vänder sig till alla yrkesverksamma i värmländska små och mellanstora företag. Den enda kostnaden för att delta är den arbetstid företagen satsar för att deras anställda ska kunna medverka.

Inkludering ger ökad innovationskraft

Utbildningsinsatserna kommer att genomföras i samarbete med Technigo och The Yes Way.

Technigo har arbetat med utbildningar för att minska kompetensbristen inom IT och digitalisering i 15 år. Bland kunderna finns bland andra IKEA, Nordea och Schibstedt. Ett tema är att ge kunskaper som gör att fler anställda kan bidra till företagets innovation och digitala processer. En mix av in house-kunskap blandat med input från yrkesverksamma branschexperter ger en bred palett av möjligheter.

The Yes Way är ett initiativ som arbetar med och driver på utvecklingen inom jämställdhet, inkludering och mångfald inom innovation, företagande och entreprenörskap. Dessa frågor löper också som en röd tråd i hela kompetensprojektet och 60 av de 40 utbildningsplatserna är vikta åt kvinnor, som ett led i att minska obalansen i den digitala sektorn.

– Att arbeta med jämställdhet, mångfald och inkludering kan ha en avgörande roll för ett företags långsiktiga framgång. Området är en affärskritisk fråga och kan bidra till bättre arbetsmiljö, ökad lönsamhet och innovationsförmåga. I ”Den digitala förflyttningen” får deltagarna verktyg och kunskap för att vidareutveckla eller påbörja sitt arbete, säger Melina Bergström, verksamhetsansvarig på The Yes Way.

 


Satsningen på ”Den Digitala Förflyttningen”
finansieras av Europeiska Socialfonden.

Sandra Dalåsen

Event Coordinator

+46 (0)73-025 71 29
sandra.dalasen@compare.se

Josephine Schapiro

Project Manager

+46 (0)73 026 24 01
josephine.schapiro@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss