Att delta i klustersamverkan leder till tillväxt med positiva effekter som ökad försäljning, nya investeringar och fler anställda, enligt de företag i Värmland som deltagit i den utvärdering som gjorts av Ramböll Managements.

Värmland är först i Sverige med att systematiskt mäta och utvärdera resultat av samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet på regional nivå. Det arbetssättet vill Nutek speciellt utforska i det här pilotprojektetet som drivs gemensamt av Länsstyrelsen i Värmland, Region Värmland och Nutek.

”Klusterarbete kopplat till utvärdering är ett exempel på modern tillväxtpolitik med spets på regional utveckling”, poängterade landshövding Eva Eriksson när rapporten presenterades vid en pressträff på fredagen. På mötet deltog även regionrådet Tomas Riste (Region Värmland), Göran Österman (Compare) och Martin Sundqvist (Karlstads universitets Uppdrags AB).

Ola Odebäck (Ramböll Management) presenterade de viktigaste resultaten av utvärderingen som genomförts genom intervjuer och enkäter med 293 företag av 430 tillfrågade företag inom Compare, The Paper Province, The Packaging Arena, Kompetenscenter Stål & Verkstad, IUC Wermland och Måltidsriket:

Samarbete med andra värderas högt och det vill man ha mer av när det gäller forskning och utveckling och även kluster emellan för att skapa förnyelse och innovation. Varannat företag (50 procent) anser att klustren i någon grad underlättat vid rekrytering.

Det värmländska klusterarbetet har utvecklats positivt och företagens svar visar på konkreta tillväxtresultat:
# 22 procent av företagen anser att medverkan innebär ökad försäljning
# 13 procent att medverkan innebär nya investeringar
# 9 procent att medverkan innebär ett ökat antal anställda
# 6 procent att medverkan innebär lägre kostnader

Företagen anser också att klustersamverkan ger en ökad konkurrenskraft på lång sikt vilket är nödvändigt för att man ska kunna vara med på den globala spelplanen:
# 40 procent av företagen anser att medverkan kommer att leda till långsiktigt förstärkt konkurrenskraft genom förbättrade produkter och tjänster
# 37 procent att medverkan kommer att leda till långsiktigt förstärkt konkurrenskraft genom nya produkter och tjänster
# 20 procent att medverkan kommer att leda till långsiktigt förstärkt konkurrenskraft genom kostnadsfördelar

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss