Region Värmland har återkommande under Corona fått rapporter om företag som har haft svårt att nå ut när fysiska mässor och kundmöten försvunnit.

– Frågan lyftes även vid en träff för regionala samordnare, där flera regioner bekräftade att det är en utmaning för företag med färre säljkanaler. Digitala mässor är också en möjlighet för mindre företag, då spelplanen jämnas ut i jämförelse med fysiska mässor, säger Benjamin Amukena Nykvist, som jobbar med exportfrågor på Region Värmland.

Compare har därför fått i uppdrag att utveckla en digital verktygslåda för att stötta små och medelstora företag i Värmland. I ett första steg har fyra pilotföretag valts ut för att lära sig mer om hur man kan nyttja olika digitala säljkanaler.

Testpiloter ser långsiktigt behov

Företagen som deltar är Rydahls Bromsspecialisten, AddExport, CWT Worktools och Askalon. Samtliga företag har uttryckt ett behov av att öka sin digitala närvaro och kompetens, när internationella mässor och kundbesök ställts in. Det finns samtidigt ett mer långsiktigt tänkande kring att ställa om, då Corona bedöms leda till permanenta förändringar.

Markus Ryberg är vd på AddExport, som jobbar med att hjälpa företag att introducera sina produkter och tjänster internationellt.

– De möten vi normalt haft har skett via Teams under Corona, men den del när vi varit ute på mässor för kundernas räkning har försvunnit. Förväntningarna är att det digitala seminariet kan bli en värdig ersättare till det fysiska mötet på en mässa. Hur man lockar spontanbesökarna som inte hittar dig annars, det är den stora utmaningen, säger Markus Ryberg, som även tycker att icke tekniska utmaningar är intressanta:

– Jag tror också det behövs pedagogisk kompetens för att bredda ämnet, så att besökaren känner sig sedd även i ett digitalt forum.

Compares projektledare Peter Gunnebro hoppas få värdefull input från pilotföretagens behov. Foto: Petter Wåhlberg

Under pilotutbildningen kommer företagen bland annat att få lära sig att producera videos för att presentera både företaget och sina produkter, hantera livestream, chat samt skaffa sig kunskaper om ljud- och ljussättning. Compares projektledare Peter Gunnebro kommer i ett första skede inventera de individuella behoven hos företagen, fokus ligger sen på ”learning by doing”.

 

– Genom den kartläggningen kan vi mejsla ut deras nuläge, förutsättningar och framtida plan. Därefter tar vi fram förslag till upplägg och uppgifter. Jag tror att det gäller att hitta en gyllene medelväg av kunskap som blir användbar, säger Peter Gunnebro.

Får virtuell rundtur

Han har sonderat befintliga digitala mässor och förberett en virtuell rundtur, för att ge en referensram kring vad som krävs. Dessutom har han samlat på sig en del teknisk utrustning och programvaror, som pilotföretagen kan få utvärdera i sitt arbete.

De frågeställningar, utmaningar och lärdomar som pilotföretagen synliggör ska sedan utgöra en grund till ett mer generellt utbildningsmaterial som alla företag kan ta del av.

– Det kan till exempel bli grunden för en digital utbildning, men det får projektet utvisa, säger Peter Gunnebro.

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss