Maths Waxin – utsedd till Årets IT-ledare 06/07 och VD för IT-säkerhetsföretaget Coromatic – ser stora affärsmöjligheter med ett oberoende testlabb på Sätterstrand.

Coromatic är det företag som bygger flest datorhallar i Sverige. Coromatic hjälper sina kunder säkra IT-funktionens kontinuitet genom strategi såväl som lösningar och underhåll. Företaget expanderar snabbt och finns i Stockholm, Göteborg och Helsingborg – och kommer nu även att erbjuda tjänster på Sätterstrand.

– Vi ser mycket stora möjligheter i att kunna erbjuda Sätterstrand som sekundärmiljö till näringsliv och offentlig verksamhet i Värmland med omnejd, säger Maths Waxin.

En sekundärmiljö innebär i praktiken en parallell site driften kan slå över till om något går fel i den primära miljön, eller en plats där man kan återstarta sin drift. Behovet av en reservmiljö som återstartsplats för en havererad IT-miljö blir allt större i takt med att samhällets och näringslivets beroende av IT ökar. För många företag går smärtgränsen idag vid minuter eller till och med sekunder.

– Ett avbrott kan idag få enorma konsekvenser, därför måste affärskritiska processer kunna återstartas inom en för organisationen acceptabel tid”, förklarar Maths Waxin som vill medvetandegöra svenska företag och myndigheter om vikten av rätt säkerhetsnivå och affärskontinuitet för en effektiv verksamhet. Kontinuitetsplanering är ett affärsområde hos oss som just nu är mycket efterfrågat.

Coromatic kommer att bygga testlabbet på Sätterstrand på uppdrag av Hammarö kommun som är fastighetsägare.

– Vi projekterar och bygger kompletta datorhallar konstruerade enligt de i dag högsta existerande säkerhetskraven i världen, rummen byggs med en unik byggteknik, förklarar Maths Waxin.

Fysisk IT-säkerhet innebär skydd mot strömavbrott, brand och rökgas, vatten, explosion, magnetism, inbrott och sabotage samt mot åska och spänningsförändringar i elnätet

Maths Waxin blev utnämnd till Årets svenska IT-ledare 2006 – ett pris som delas ut till en ledare verksam i Sverige inom IT eller telekom som genom sitt engagemang och sin inspiration aktivt bidragit till att utöka sina medarbetares förmåga att delta, påverka och utvecklas på sin arbetsplats och med sina arbetsuppgifter. Tävlingen drivs av tidningarna Affärsvärlden och Computer Sweden med stöd av IT-Företagen, Exportrådet och Sif.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss