IT-säkerhetsföretaget Coromatic AB – som bygger testlabben på Sätterstrand på uppdrag av Hammarö kommun – etablerar sig med eget kontor på Sätterstrand. Samtidigt blir företaget ett intressentföretag i Compare.

”Vi ser stor potential i Sätterstrand och stora affärsmöjligheter för Coromatic i Värmland – därför etablerar vi vårt fjärde kontor i landet här”, säger företagets VD Maths Waxin.

Coromatic har sedan tidigare kontor i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Företaget – som har en marknadsledande position med ett starkt totalkoncept inom IT-kontinuitet – expanderar snabbt och är det företag som bygger flest datorhallar i Sverige.

Bygger datorhallarna på Sätterstrand

Coromatic bygger datorhallarna till testlabben på Sätterstrand på uppdrag av Hammarö kommun som är fastighetsägare.

”Vi projekterar och bygger kompletta datorhallar konstruerade enligt de i dag högsta existerande säkerhetskraven i världen – och hallarna byggs med en unik byggteknik”, berättar Maths Waxin.

Fysisk IT-säkerhet innebär skydd mot strömavbrott, brand och rökgas, vatten, explosion, magnetism, inbrott och sabotage samt mot åska och spänningsförändringar i elnätet

IT-säkerhet mycket mer än datorhallar

”Men IT-säkerhet är mycket mer än säkra datorhallar”, betonar Maths Waxin.

Coromatics kärnverksamhet har sedan många år fokuserat på att skapa säkra IT-miljöer och ledstjärnan har varit att trygga kontinuiteten för IT-driften.

”Vårt totalkoncept omfattar nu även hela verksamheters affärskontinuitet – i vardag såväl som i kris – och IT-kontinuitetsarbetet placeras på så sätt i ett större sammanhang”.

”Ett avbrott kan idag få enorma konsekvenser, därför måste affärskritiska processer kunna återstartas inom en för organisationen acceptabel tid”, förklarar Maths Waxin som vill medvetandegöra svenska företag och myndigheter om vikten av rätt säkerhetsnivå och affärskontinuitet för en effektiv verksamhet.

”Med Sätterstrand har Värmland fått en unik infrastruktur med stor potential där vi tillsammans med partners kan erbjuda våra kunder såväl en sekundärmiljö som en testmiljö för hela verksamheters affärskontinutitet”.

En sekundärmiljö innebär i praktiken en parallell miljö dit driften snabbt kan överföras om något går fel i den primära miljön, eller en plats där man kan återstarta sin drift.

”Behovet av en reservmiljö som återstartsplats för en havererad IT-miljö blir allt större i takt med att samhällets och näringslivets beroende av IT ökar”, enligt Maths Waxin.

En testmiljö för affärskontinuitet innebär en breddning av testverksamheten på Sätterstrand – från test av programvaror till test av hur hela verksamheter klarar affärskontinuiteten i en krissituation.

”Det finns ett mycket stort behov av detta på marknaden och Sätterstrand har allt som behövs för att kunna erbjuda detta”.

Blir intressentföretag i Compare

I samband med att Coromatic etablerar kontor på Sättertstrand blir Coromatic ett intressentföretag i Stiftelsen Compare Karlstad.

”Vi har samarbetet med Compare kring testlabbet på Sätterstrand under ett par års tid och vi upplever det som enormt positivt – därför känns det naturligt för att stärka det lokala samarbeten genom att bli ett Compare-företag”, säger Maths Waxin.

”Coromatic är ett expansivt företag med stor kunskap och brett nätverk inom sitt område som vi haft stor nytta av i etableringen av vår testlabb – därför är det glädjande att Coromatic etablerar sig i regionen och ser det som naturligt att bli ett Compare-företage”, säger Göran Österman på Compare som hälsar det nya intressentföretaget välkommet i nätverket.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss