En rejäl sänkning av energiförbrukningen för datorhallarna på Sätterstrand. Det är målet för SäPoS (Sätterstrand Power Savings) – ett delprojekt som startats inom ramen för det svensk-norska energiprojektet FEM (Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö).

Sven Wedemalm (Compare Testlab) och Stefan Andersson (TietoEnator) har höga mål för energieffektiviseringen av datorhallarna på Sätterstrand

TietoEnator hyr två av Compare Testlabs datorhallar på Sätterstrand och dessa kommer nu att fungera som testobjekt för att bland annat jämföras med liknande datorhallar i Norge och Dalarna.

”Vi har nyligen inom TietoEnator startat ett eget energiprojekt – därför ser vi stora möjligheter att få ut ännu större energibesparingar genom FEM-projektet”, säger Stefan Andersson som är ansvarig för TietoEnators testverksamhet för Ericsson på Sätterstrand.

Minska med minst en tredjedel

TietoEnators målsättning är att minska energiförbrukningen med minst en tredjedel vilket motsvarar den energi som krävs för kylning.

”Vi kan göra stora besparingar redan genom små insatser såsom att öka vår medvetenhet om hur mycket ström vi faktiskt förbrukar och framför allt genom attitydförändringar”, säger Stefan Andersson. Så till exempel att testpersonal fjärrstyrt (remote) stänger ned maskinerna på distans när de inte används på helgdagar eller semestrar eftersom en server drar lika mycket energi oavsett om den används eller inte.

Förbrukar el som 250 enfamiljsvillor

Genom FEM-projektet får Compare Testlab och TietoEnator nu tillgång till energiexperter under de närmaste tre åren som kan bidra med ytterligare energieffektiviseringar.

”Compare Testlab ska vara ett föredöme – därför har vi genom FEM-projektet en unik möjlighet att visa vägen för andra datorhallar att bli energieffektiva”, säger Sven Wedemalm som är ansvarig för Compare Testlab.

Compare Testlab har idag tre datorhallar på totalt drygt 300 kvm som tillsammans förbrukar omkring 2 miljoner kWh per år. Det motsvarar hushållsel till 250 enfamiljsvillor (vid en årlig förbrukning på 8.000 kWh).

”En fjärde datorhall är klar att tas i drift och fler är på gång – därför är energieffektivisering en mycket viktig fråga för oss”, säger Sven Wedemalm.

Mikael Lundström (Compare) och Anders Sundvall (Teknikdalen i Dalarna) leder energiprojektet på Sätterstrand.

FEM (Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö) är ett nytt interregionalt samarbete kring energi och miljö som startades 1 juni i år. Parter från Akershus och Hedmarks fylke i Norge samt Värmland och Dalarna i Sverige deltar i projektet som har en budget på 30 MSEK för tre år.

FEM syftar till att stärka företagen och regionens konkurrenskraft genom gränsöverskridande samarbeten inom fyra temaområden – däribland energieffektivisering som leds av Stiftelsen Teknikdalen i Dalarna.

Stiftelsen Compare Karlstad är en av de deltagande parterna i FEM-projektet med ansvar för ICT-relaterade frågor – däribland energieffektivisering av Compare Testlab på Sätterstrand som är det första konkreta delprojektet inom FEM.

Datorhallar stora energiförbrukare

”Datorhallar över hela världen är mycket stora energiförbrukare där det finns ett snabbt växande behov av effektiviseringar”, förklarar Mikael Lundström som är Compares projektledare i FEM och SäPoS.

Ju fler maskiner och servrar i datorhallarna – desto mer energi går åt för att driva dem. Och ju mer energi som krävs för driften – desto större värmeutveckling som kräver ännu mer energi för kylning och luftkonditionering.

”Om inte den galopperande ökningen av energiförbrukningen hejdas kommer världens datorhallar att bli värre miljöbovar än flygresor”, säger Mikael Lundström och förklarar: ”Beräkningar visar att försörjningen av hela Internet redan orsakar lika stort koldioxidutsläpp som den internationella flygtrafiken”.

Energiprojektet SäPoS har hållit sitt första arbetsmöte på Sätterstrand

SäPoS (Sätterstrand Power Savings) startades med ett första arbetsmöte på Sätterstrand i tisdags (24 juni) där representanter för Fortum, Coromatic, ÅF Falun, TietoEnator och Compare Testlab samt Teknikdalen i Dalarna och Compare deltog.

”Syftet var att presentera förutsättningarna och diskutera idéer och förslag för kommande aktiviteter”, förklarar Anders Sundvall på Teknikdalen i Dalarna som är ansvarig för temaområde Energieffektivisering inom FEM-projektet.

Den första aktiviteten är att göra en kartläggning av nuläget med en detaljerad mätning av energiförbrukningen i datorhallarna med nyckeltal för kommande jämförelser.

Deltagare i första projektmötet framför den stora ”energitjuven” kylaggregatet – från vänster Sven Wedemalm (Compare Testlab), Carl Lundskog (Coromatic), Bo Garbe och Sören Blomqvist (Fortum), Mikael Lundström (Compare), Anders Sundvall (Teknikdalen), Stefan Andersson (TietoEnator) och Mats Norrfors (ÅF Falun).

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss