”Om en innovativ idé testas av en oberoende aktör ökar möjligheterna att få riskkapital som krävs för kommersialisering – därför är Compare Testlab en viktig tillgång för oss”. Det säger Patrik Bångerius som arbetar med stöd till innovatörer på Karlstads universitet.

Innovation Support är en funktion som hjälper forskare, lärare och övrig personal vid universitetet att komma vidare med att kommersialisera sina idéer.

”Det finns gott om intressanta idéer men ibland kan det vara svårt att bedöma om den har kommersiell potential”, fortsätter Patrik Bångerius som har lång erfarenhet av att kommersialisera idéer, uppfinningar och forskningsresultat.

Han har bland annat jobbat på uppdrag av olika riskkapitalbolag med att granska uppfinningar i samband med investeringar ur både teknisk och marknadsmässig synvinkel.
”Att bedöma en tekniskt komplex innovation i ett tidigt skede är givetvis svårt – därför är det mycket värdefullt att ha genomfört en oberoende utvärdering inför det fortsatta arbetet med att hitta investerare”, förklarar Patrik Bångerius som rekommenderade Johan Garcia att låta testa sin algoritm av en oberoende part.

”Som neutral aktör för oberoende tester av programvaror är Compare Testlab en tillgång för universitetets innovationsstöd”, säger Patrik Bångerius som ser stora möjligheter till synergier mellan teslabbet och universitetet. ”Den här satsningen är något som stärker båda parter – testlabbet får bra referensuppdrag och det underlättar för universitetet att nå ut med de idéer och innovationer som finns här.”

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss