Innlandet är ett norskt fylke, norr om Oslo, med knapp 400 000 innevånare. Här finns Digital Innlandet, en nätverksorganisation med ambitionen att öka medlemsföretagens förmåga att tillämpa digital teknik. Bland annat genom att tillföra kompetens som stärker företagens innovationsförmåga, affärsutveckling och möjligheter till samarbeten som skär mellan olika branscher och sektorer. Organisationen är två år gammal och Compare har varit lite av en förebild under uppbyggnadsfasen.

Enligt Gunn Mari Sund Rusten, nätverkschef för Digital Innlandet, behövs en kritisk massa av företag för att kunna skapa synergier. En samarbetsplattform som förenar Digital Innlandets 64 medlemsföretag med Compares cirka 100 tror hon ger en stark grund att bygga vidare på.

– Vi behöver fler företag och startups för att kunna använda en horisontell innovationsinfrastruktur. Där kan vi lära av saker som Sverige är bra på och koppla samman det med saker vi är bra på i Norge, exempelvis inom hälsa och cybersäkerhet. Sverige ligger före oss när det gäller skalning och internationalisering, medan vi i Norge kanske är lite bättre på tillit kring öppen innovation.

Magnus Bårdén, Managing Director på Compare, och Gunn Mari Sund Rusten, nätverkschef för Digital Innlandet, diskuterar gemensamma möjligheter under ett möte i Arvika.

På initiativ av Compares Managing Director Magnus Bårdén pågår nu en förstudie där Compare och Digital Innlandet undersöker möjligheterna för att skapa en gränsöverskridande innovationsplattform kring tech. Parterna ser flera fördelar med att riva barriärer mellan Sverige och Norge. Testmiljöer på båda sidor gränsen ökar exempelvis företagens möjligheter till skalning och att kunna attrahera kapital. I både Värmland och Innlandet finns också ett behov av fler företag som baserar sin verksamhet på ny teknologi.

Tre fokusområden

Syftet med förstudien är i ett första skede skapa ett fördjupat Interreg-projekt kring tre utpekade fokusområden: Digitala hälsotjänster, IndTech och cybersäkerhet.

Exempelvis ingår att undersöka hur DigitalWell Arena och Värmlands smarta specialisering mot digitalisering av hälso- och välfärdstjänster kan kopplas mot liknande behov och satsningar i Innlandet. På samma sätt ska Cyberland, en nationell norsk satsning på cybersäkerhet, matchas med satsningar och behov i Värmland. Innlandet har också flera starka industrikluster, bland annat i Gjöviksområdet, där man är ledande i Norge när det gäller automatisering och robotisering.

Säkerhet och tillit är kritiska faktorer för att digitala hälso- och välfärdstjänster ska accepteras av användarna och kunna nyttjas inom offentlig sektor, anser Gunn Mari Sund Rusten:

– Det är ett väldigt aktuellt ämne och i Norge har vi haft flera incidenter de senaste åren. Bland annat utsattes i min kommun, Østre Toten, för ett hackerangrepp i fjol. Hela kommunen påverkades och det var lite som att dra ut kontakten. Inte ens larmen på sjukhuset fungerade.

Utmanar befintliga strukturer

I förstudien lyfts också behovet av att utmana det nuvarande innovationssystemet. Ett samarbete över gränsen bedöms kunna öka företagens internationalisering, där skalbara lösningar också kan bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar. I både Sverige och Norge finns en övergripande utmaning kring att få välfärdens resurser att räcka till i framtiden.

– Norge brottas vi med att vi nästan har för mycket resurser. Det kan innebära att man inte vill ställa om, eller tro att vi inte behöver ställa om. Men vi har också en växande andel äldre och i Norge bor de i ännu större utsträckning på landsbygden, när de här områdena töms på unga människor måste man börja tänka nytt kring hur man ska leverera välfärdstjänster, säger Gunn Mari Sund Rusten.

Där anser hon att Coronapandemin bidragit till ett skifte i hur norrmännen ser på digitala hälso- och välfärdstjänster:

– Corona har varit en katalysator för teknologi och vad teknologin kan lösa. Tidigare har det nog funnits en rädsla för vad teknologin ska innebära för arbetsplatser, arbetsmetoder och kompetens. Nu har man insett att den här omställningen går väldigt bra och att teknologin kan erbjuda mycket, det tror jag har varit en viktig lärdom, säger Gunn Mari Sund Rusten.

Magnus Bårdén

VD, Compare

+46 (0)708-15 56 65
magnus.barden@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss