För att möta dessa behov leder Compare en förstudie som syftar till att etablera en community för avancerad digitalisering i Värmland.

Communityt ska fungera som en dynamisk plattform där deltagare från olika branscher och sektorer kan mötas, inspireras och utbyta kunskap. Neshe Tuna, Innovation Manager på Compare, betonar vikten av att skapa en sådan strukturerad plattform:

– Det saknas för närvarande en strukturerad community för digitalisering i regionen, vilket innebär isolerade grupper och brist på en naturlig mötesplats för diskussion och samarbete inom ämnet. Förstudien kommer att resultera i ett ramverk för en sådan community, och definiera spelregler och metoder för att driva det.

Neshe Tuna, Innovation Manager på Compare. 

Projektet fokuserar på att utforska strukturer för kunskapsutveckling och kunskapsdelning inom områden som cybersäkerhet, artificiell intelligens (AI), Internet of Things (IoT) och högpresterande datorer. Genom att samla individer med olika bakgrund och kompetenser strävar projektet efter att främja samarbete och innovation över branschgränserna.

– Målgrupperna för projektet är individer från små, medelstora och större företag, offentlig sektor och akademin,” tillägger Neshe. ”Det viktiga är inte storleken eller typen av organisation, utan att deltagarna delar ett gemensamt intresse och behov av att engagera sig i communityt för avancerad digitalisering.

Förstudien, som finansieras av Region Värmland, pågår just nu och förväntas vara klar i oktober 2024. Genom att forma en rik community för avancerad digitalisering i Värmland öppnas dörrarna för ökad innovation, samarbete och hållbar utveckling i regionen och förhoppningsvis även på nationell nivå.

Kontakta gärna Neshe Tuna om du är intresserad av att engagera dig i formandet av communityt.

 

Neshe Tuna

Project Developer

+46 (0)72 530 36 88
neshe.tuna@compare.se

Compare
Sommargatan 101A
65637, Karlstad

info@compare.se

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss