DW Innovation Hub

Anmälan stängd

Anmäl dig senast den 30/9

8

okt

Compare

Utbildning: Hållbar innovation

Karlstad & online, 8 oktober - 3 december 2020

Hållbar innovation

Sikta framåt! Sällan har det varit så tydligt att vi lever i en föränderlig värld. Det är hög tid att testa nya metoder för innovation och nya verktyg för att skapa hållbara affärsmodeller och arbetssätt.

I en snabbt föränderlig värld behöver vi hitta nya arbetssätt och metoder som hjälper oss att navigera, skapa nya affärer och leverera resultat på lång sikt. We are Laja utgår från vetenskapliga metoder och verktyg, som exempelvis Design Thinking, för att på ett hållbart sätt utveckla företag och organisationer med syftet att främja innovation ur ett helhetsperspektiv.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskap om Design Thinking och om att optimera interna arbetssätt för innovation. Den ska ge kompetens till att använda verktyg som leder innovationsarbetet mot nya möjligheter, med utgångspunkt i att skapa långsiktigt hållbara lösningar för såväl offentlig som privat sektor.

UTBILDNINGENS OMFATTNING

Utbildningen är förlagd på två utbildningsdagar, á 6h, i Karlstad och två digitala seminarietillfällen, á 2h.

Utbildningen bygger på ett upplevelsebaserat lärande med stor del reflektion, där utbildningsdagarna ger en teoretisk och praktisk ram. Mellan utbildningsdagarna testar deltagarna självständigt verktyg och arbetssätt. Seminarierna möjliggör reflektion och erfarenhetsutbyte från genomfört testarbete.

Efter utbildningen har deltagaren:

– fått nya perspektiv på innovationsarbete.

– kunskap om den senaste forskningen inom hållbar utveckling.

– kunskap om Design Thinking, en filosofi och verktygslåda som möjliggör kreativ problemlösning.

– konkreta metoder som på djupet hjälper till att skapa förståelse för människor som ska ta del av framtida lösningar, såväl medarbetare som kunder och användare.

– kunskap om hur man engagerar sitt team i ett hållbart innovationsarbete.

– kunskap om affärsmodellering och vad som krävs för att skapa en riktning som leder arbetet mot nya möjligheter.

– exempel på hur hållbarhet fungerar affärsdrivande för många verksamheter idag.

– ett utbildningsmaterial med verktyg, som fungerar i såväl privat som offentlig sektor, att arbeta vidare med.

Värdefull utbildning som gett oss nya idéer och verktyg. Nu har vi en intern playbook för oss som organisation, som håller oss i rätt riktning när vi står inför val, säger Martin Björkman, inkubatorn Founders Loft, som gått utbildningen.


FÖR VEM

För dig som vill få bättre kunskap och praktiska metoder för innovation med hjälp av Design Thinking. Roller som förändringsledare, processledare, verksamhetsutvecklare, konsultchef eller annan ledningsfunktion passar bra in i utbildningen. Flera deltagare från samma organisation uppmuntras.

NÄR

Utbildningsdag 1, Karlstad – torsdag den 8 oktober kl. 9-15
Seminarie 1, digitalt – torsdag den 5 november kl. 9-11
Utbildningsdag 2, Karlstad – torsdag den 19 november kl. 9-15
Seminarium 2, digitalt – torsdag den 3 december kl. 9-11

PLATS

Digitala seminarier sker på distans.

Fysiska träffar:
DigitalWell Innovation Hub, Karlstad Innovation Park
Sommargatan 101A, 656 37 Karlstad

KOSTNAD

För Compare-medlem eller samverkanspartner inom satsningen DigitalWell Arena är priset
13 500 kr exkl. moms.

För övriga är priset 15 500 kr exkl. moms.

Flera deltagande personer från samma organisation uppmuntras. Vid anmälan av två eller fler från samma organisation ges en rabatt om 50% på ordinarie pris fr.o.m person två.

Lunch & fika ingår under de fysiska kursdagarna.

VILLKOR

Anmälan är bindande och vi förbehåller oss rätten att ställa in utbildningen vid för få deltagare. Fakturering sker i samband med kursstart och har betalvillkor 30 dagar.

Vid eventuellt förhinder kan platsen överlåtas till annan person inom organisationen. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 65% av priset. Utebliven avanmälan eller avanmälan mindre än 24 timmar före kursstart faktureras till fullt pris.

ANMÄLAN PÅGÅR 8 JUNI TILL 30 SEPTEMBER

ANMÄL DIG HÄR

KONTAKTPERSONER

We are Laja, Lovisa Jacobsson, CEO & Business Innovator,
tel 0706-653 243

Compare, Mikael Holmgren, ansvarig för kompetensfrågor,
tel 0703-547 661

We are Laja

We are Laja har över 15 års erfarenhet av innovationsarbete med näringsliv, kulturorganisationer, akademi och offentlig sektor. Det har resulterat i en unik kompetens att möta komplexa utmaningar utifrån olika perspektiv. De arbetar med vetenskapligt beprövade metoder som möjliggör skapandet av nya affärsmöjligheter och engagerade människor.

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss