En anställd (duktig) ekonom är på kort sikt förstås ofta en person som kan mer om ert specifika företag och dess verksamhet. Men en interim lösning innebär andra fördelar som de anställda ekonomerna ofta inte kan matcha.

1. Flexibilitet: Interim ekonomer erbjuder flexibilitet genom att kunna anpassa sig till företagets behov och projektperioder. Interimslösningen anpassas enkelt till en specifik tidsram, projekt eller under perioder med personalbrist, vilket gör det möjligt att snabbt anpassa sig till förändringar i verksamheten.

2. Expertis & erfarenhet: Interima ekonomer har ofta mer omfattande erfarenhet när det gäller hur andra gör. Man möter olika kunder, system, företag och utmaningar i vardagen och skaffar sig på så sätt en mycket större erfarenhetsbank än de som flera år i rad arbetar på ett och samma företag, i ett och samma system, med en och samma ekonomihandbok osv.

3. Kostnadseffektivitet: Att anställa en interim ekonom innebär att man på kort tid kan få ut mycket erfarenhet. Även om den interima lösningen är dyrare per timme än den anställde ekonomen, har ofta en interim ekonom möjlighet att under en period tillföra mycket mer av nya infallsvinklar, erfarenheter och utvecklingsförslag.

 

”Er konsult har gjort ett strålande arbete och blev en bättre ersättare till vår ordinarie controller än jag hade hoppats på.”

Örjan Nord Project Director, Billerud AB (publ)

 

4. Omedelbar tillgänglighet: Interima ekonomer är ofta tillgängliga mycket snabbare än vad det går att anställa. Dessutom kan tillgängligheten ofta anpassas till olika behov olika perioder.

5. Objektivitet: Interima ekonomer kan komma in med en objektiv syn och identifiera områden som kan förbättras eller optimeras. De är inte knutna till företagets interna politik eller relationer på samma sätt som ordinarie medarbetare.

6. Kunskapsöverföring: Interim ekonomer kan fungera som mentorer och dela med sig av sin kunskap och erfarenhet till befintlig personal. Det kan bidra till kompetensutveckling och öka den interna ekonomiska kompetensen hos ordinarie ekonomer.

7. Riskhantering: Genom att använda interim ekonom kan företaget hantera risk och osäkerhet mer effektivt. Hyr ekonomen kan hjälpa till att styra genom förändringar, kriser eller särskilda utmaningar. Att ta in en interim ekonom emellanåt skapar också trygghet i att fler kan delar av företagets ekonomiprocesser.

AB Nya Ekonomikompetens Karlstad
Tynäsgatan 10
65216, Karlstad

+ 46 (0)70-359 54 00

kontakt@nyaek.se

http://www.nyaek.se

Visiting and mailing address

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Find us

Info@compare.se

Contact Us

Here you will find contact information
to us who work at Compare

Take contact

follow us