Karlstad Innovation Park

sign up here

No registration deadline

27

Aug

Compare

Att leda jämställt – diplomeringsutbildning i inkluderande och jämställt ledarskap

Vill du öka lönsamheten, utveckla en attraktivare arbetsplats, attrahera ny kompetens och skapa trivsel och tillit bland medarbetarna? En framgångsfaktor är inkludering och jämställdhet. Vi önskar därför erbjuda er möjlighet att gå diplomeringsutbildningen Att leda jämställt.

Utbildningen hålls av experterna David Flato och Maria Hulth från Jämställt. Fokus ligger på att utveckla ett strategiskt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen och få med medarbetarna på resan. Den vänder sig i första hand till anställda inom ledande roller bland företag som är anslutna till Paper Province, IUC Stål & Verkstad, Compare samt till Region Värmlands medarbetare.

Under kursen belyser ledarna följande frågor:

  • How can we create the conditions to become attractive employers?
  • How do we prevent brain drain with our gender equality work?
  • How do we handle employee resistance?
  • How do we work with equal communication?

Ledare som tidigare gått kursen har varit mycket positiva:

“Jag har ökat min kunskap och fått verktyg så att jag kan arbeta mer systematiskt med mångfald, inkludering och jämställdhet. Det har varit mer än en kurs, det är nytt sätt att se på världen! Och det är bara början!” Christophe Barbier, Billerud

Välj datum

Kursen består av fyra utbildningstillfällen. Varje pass erbjuds vid två datum. Vilket datum du önskar gå anger du vid registrering. Obs, platserna per datum är begränsade. De tre första sker digitalt, det fjärde och avslutande tillfället sker fysiskt på Karlstad Innovation Park.

Pass 1
Tisdag 27 augusti kl  9-12
Torsdag 29 augusti kl 13-16

Pass 2
Tisdag 10 september kl 13-15
Torsdag 12 september kl 9-11

Pass 3
Tisdag 24 september kl 9-11
Torsdag 26 september kl 13-15

Pass 4 (På plats i Karlstad)
Tisdag 15 oktober kl 13-16
Torsdag 17 oktober kl 13-16

Notification

Anmäl dig genom att klicka här!

Utbildningen erbjuds kostnadsfritt till medarbetare hos små och medelstora företag. Stora bolag erlägger en deltagaravgift på 5 700 SEK exkl moms per medarbetare.
Definition stora bolag: Sysselsätter fler än 249 personer och har en omsättning som överstiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.

Emma Jakobsson

Process Manager

+46 (0)73 026 24 01
emma.jakobsson@compare.se

Visiting and mailing address

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Find us

Info@compare.se

Contact Us

Here you will find contact information
to us who work at Compare

Take contact

follow us