Hur kan vi dra nytta av de möjligheterna för att stödja kompetensförsörjningen – och få rätt kompetens till rätt arbetsplats med hela världen som spelrum?

KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH KOMPETENSBRIST – HUR SER DET UT IDAG?

Sverige håller på att digitaliseras. Globalt jämfört har vi kommit långt. Sverige har god chans att bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Datatjänster är också en stor export som 2016 uppgick till över 100 miljarder.

Därför är det inte så konstigt att det finns flera rapporter som visar att behovet av spetskompetens är stort. Speciellt inom den digitala sektorn. En rapport från Svenskt Näringsliv, där totalt 5977 företag har svarat om sin rekrytering, visar att 72 procent av företag som vill anställa har svårt, eller mycket svårt, att göra det. Inom IT & Telekom är siffran ännu högre. Och mer än var fjärde rekrytering misslyckas.

Det största hindret för fortsatt tillväxt av den digitala sektorn är bristen på spetskompetens inom IT, telekom och andra former av digitalisering. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer befaras till år 2022…- Rapport från IT & Telekomföretagen.

Även i riksdagsvalet har frågan om kompetensbrist kommit upp. Bland annat när Unionen intervjuande svenska riksdagspolitiker så nämns ”matchningsproblematiken” – att vi måste underlätta matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Det leder oss till en fråga som är viktig för värmländska företag. Hur kan vi locka och behålla eftertraktad kompetens till vår region? I en rekrytering kan platsen vara en avgörande faktor, i matchningen mellan kompetens och behov. Hur kan vi underlätta den matchningen?

Att rekrytera inom vårt område, Business Intelligence, det är svårt. Det finns i Stockholm men här [i Värmland] är vi inte riktigt där än. Det är synd, för vårt behov är jättestort, säger Mikael Hyensjö VD på QBIM

DIGITALA NOMADER GER OSS PLATSOBEROENDE KOMPETENS

En digital nomad är någon som jobbar med världen som arbetsplats. Platsoberoende genom att använda digital teknik för att utföra sitt jobb. Det gör möjlighet att jobba på håll – som anställd, konsult, gigare eller entreprenör – och samtidigt se världen. Eller bo i vilken stad som helst med internet. En specialist som bor i Umeå, Stockholm, Bangkok eller Sydney kan jobba på håll som anställd för ett värmländskt företag. Exempelvis.

När kompetens inte är bunden till en fysisk plats får vi flera intressanta möjligheter. Tänk om vi på nationell nivå utvecklar stöd som möjliggör platsoberoende arbete fullt ut – i form av strukturer, know-how och teknik. Kan vi rekrytera helt utan geografiska begränsningar? Kan vi få eftertraktad digital kompetens till hela vårt avlånga land?

Att en medarbetare bor på en annan plats ger dessutom möjlighet att få in nya perspektiv och trender i verksamheter, från andra kulturer och kunskapshubbar. Eller nya kunder. Eller ännu mer kompetens genom ett helt nytt kontaktnät. Spännande.

MORGONDAGENS REKRYTERING FINNS IDAG

Några jobbroller har arbetat på det här sättet väldigt länge, exempelvis resereportrar. Arbetssättet är inte nytt. Några vanliga jobb som framgångsrikt görs på håll idag är mjukvaruutvecklare, skribenter och konsulter – visar bl.a. en studie med 150 digitala nomader.

Den sista stora biten är att utveckla vårt tankesätt kring rekrytering. Att bryta en mental koppling mellan arbete och arbetsplats. Först då får vi möjlighet att rekrytera helt platsoberoende. Och kan dra nytta av världens kompetens.

FÖLJ MED BORTOM MORGONDAGEN
Hur kan företag dra nytta av kompetens med hela världen som spelrum? Tillsammans utforskar vi begreppet digital nomad. Hur kan vi tänka och agera för att behålla de bästa talangerna i Värmland. Och dra nytta av världens kompetens. Här samlar vi reportage, artiklar, tips och inspiration.

Läs mer om digital nomad här

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss