Tillsammans diskuterade vi hur företag kan tänka och agera för att behålla de bästa talangerna och dra nytta av kompetens från hela världen.

I filmen får du ta del av Oskars egna erfarenheter och vad begreppet digital nomad innebär.


VAD ÄR EN DIGITAL NOMAD?

En digital nomad jobbar platsoberoende genom att använda digital teknik

  • Arbetssättet ger möjlighet att jobba på håll och samtidigt se världen
  • Kan vara en anställd, konsult, giggare eller entreprenör
  • Ger ny inspiration, kompetens och kontakter i mötet med nya kulturer, kunskapshubbar, trender och synsätt

 


FÖLJ MED BORTOM MORGONDAGEN
Hur kan företag dra nytta av kompetens med hela världen som spelrum? Tillsammans utforskar vi begreppet digital nomad. Hur kan vi tänka och agera för att behålla de bästa talangerna i Värmland. Och dra nytta av världens kompetens. Här samlar vi reportage, artiklar, tips och inspiration.

Läs mer om digital nomad här

Besöks- och postadress

Sommargatan 101A
656 37 Karlstad

Hitta till oss

Info@compare.se

Kontakta oss

Här hittar du kontaktuppgifter
till oss som jobbar på Compare

Ta kontakt

Följ oss