Rabatter & erbjudanden

Tillsammans med ett antal avtalspartners erbjuder Compare sina intressentföretag förmåner i form av rabatter och andra förmånliga erbjudanden. Compare svarar för marknadsföring av erbjudandena - alla andra kontakter (inklusive betalning) sköts av respektive parter. Ingen fakturering via Compare.

Leverantörer: Vill ditt företag också erbjuda Compare-företagen rabatter? Skicka in ditt erbjudande till Compare (info@compare.se).

Synpunkter: Du som utnyttjar Compare-företagens rabatter och erbjudanden och har synpunkter (positiva och/eller negativa) - hör gärna av er till Compare (info@compare.se).