Uppdragsbörsen


Uppdragsbörsen är webbplatsen där arbetsgivare och studenter får kontakt och där uppdrag förmedlas. Uppdragsbörsen drivs av Karlstads universitet i samarbete med en rad regionala samverkansorganisationer (bland annat Compare) - men är öppen för alla studenter (oavett universitet och högskola). Läs mer på www.uppdragsborsen.se

Du som är student
Genom att samarbeta med organisationer och företag under din tid som student ökar du chansen att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Vi menar att du har bäst nytta av kontakter med arbetslivet om du knyter dem redan under tiden som student. Uppdragsbörsen är ett sätt att knyta arbetslivskontakter. På Uppdragsbörsen kan du själv och kostnadsfritt lägga ut en förfrågan om praktikplats, uppdrag för ditt examensarbete eller extrajobb för att dryga ut studiemedlen. Du kan också söka efter uppdrag som arbetsgivaren har lagt ut. För att lägga upp en förfrågan behöver du först registrera dig som student.

Du som är arbetsgivare
Genom att lägga upp uppdrag på Uppdragsbörsen kommer du i kontakt med studenter som har mycket att erbjuda dig som arbetsgivare. Du kan exempel få hjälp med att utveckla tankar och idéer genom deras examensarbeten eller fältstudier. En student kan komma och göra sin praktikperiod hos ditt företag och på så vis bidra med ny kunskap. Du lägger själv upp uppdraget kostnadsfritt och enkelt men först behöver du registrera dig som arbetsgivare.