Våra nätverk

Compare driver, stödjer och erbjuder medlemsskap i ett antal föreningar och nätverk.

BioDig Industrin är beroende av allt bättre automationslösningar för att kunna öka sin effektivitet och lönsamhet. Bakom nätverket står företagsklustren Paper Province och Compare.

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter) är en samverkansgrupp kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet.