Våra nätverk

Compare driver, stödjer och erbjuder medlemsskap i ett antal föreningar och nätverk.

BioDig Industrin är beroende av allt bättre automationslösningar för att kunna öka sin effektivitet och lönsamhet. Bakom nätverket står företagsklustren Paper Province och Compare.

Compis är Compare-företagens fritidsförening. Compis-medlemmar är de anställda på de Compare-företag som valt att ansluta sig till Compis och betalar en medlemsavgift.

CompareKvinna är ett nätverk som riktar sig till alla kvinnor med IT-relaterade yrken i Värmland (alltså inte bara anställda på Compare-företag).

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter) är en samverkansgrupp kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet.

IT-chefens Nätverk i Värmland är en oberoende plattform för erfarenhetsutbyte för IT-chefer. Målet med nätverket är att kunna diskutera relevanta och aktuella IT-frågor.