Våra projekt

Compare driver projekt som ligger i linje med kärnverksamhet - att höja innovationsnivån och bidra till ökad tillväxt för regionens företag och organisationer. Projekten finansieras av externa projektmedel från regionala, nationella och internationella samarbetspartners.