Vi nätverkar

Compare driver, stödjer och erbjuder medlemsskap i ett antal föreningar och nätverk.

Compis är Compare-företagens fritidsförening. Compis-medlemmar är de anställda på de Compare-företag som valt att ansluta sig till Compis och betalar en medlemsavgift. Läs mer >>

CompareKvinna är ett nätverk som riktar sig till alla kvinnor med IT-relaterade yrken i Värmland (alltså inte bara anställda på Compare-företag). Läs mer >> 

Informatörsnätverket i Värmland är ett forum där regionens informatörer kan lära känna varandra, lära av varandra samt delta i gemensamma utbildningar inom informations- och kommunikationsområdet. Läs mer >> 

LINDA CARLSTAD är linjeföreningen för studenter som studerar till civilingenjör inom datateknik, dataingenjör, IT-design eller webb & multimedia på Karlstads universitet. Läs mer >>

SAST Värmland är en lokalförening inom Swedish Association for Software Testing (SAST) - en ideell förening för alla som är intresserade av programvarutestning. Läs mer >>

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter) är en samverkansgrupp kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet. Läs mer >>