Nyheter

2009-01-28 00:00
Logica i Karlstad satsar på Unified Communication & Collaboration och har rekryterat Peter Björk som affärskonsult inom området meddelandehantering.Peter Björk (nyanställd affärskonsult Unified Communication & Collobration), Katarina Hallgren (Sales)...
2009-01-20 00:00
Logica stod som värd när Karlstads universitets IT-studenter bjöds på frukost och en presentation av Logicas verksamhet med fokus på ITS (Intelligenta Transportsystem).Med sina totalt 40.000 anställda över världen - i huvudsak i Europa - är Logica ett av de...
2009-01-14 00:00
Studenterna, universitetet och uppdragsgivarna på Compare Testlab är alla mycket nöjda med det första projektarbetet inom ramen för E-CLIC Värmland som nu genomförts i universitetets projektrum på Sätterstrand.Studenterna presenterade sitt arbete för...
2008-10-12 23:00
Oracle – ett av världens största mjukvaruföretag – finns sedan i somras i Karlstad. Anledningen är den kompetens som finns här och har sin grund i företaget Incomit. Oracle Corporation – med Larry Ellison som VD på huvudkontoret i San Francisco – har över 84....
2008-09-01 23:00
Kungliga Biblioteket (KB) köper programvara och tjänster av Karlstadsföretaget Devo IT AB. KB har initierat en mycket stor satsning på digitalisering av stora delar av sina pappersburna samlingar och har bland annat genomfört en stor förändring av hela sin...
2008-06-26 23:00
En rejäl sänkning av energiförbrukningen för datorhallarna på Sätterstrand. Det är målet för SäPoS (Sätterstrand Power Savings) - ett delprojekt som startats inom ramen för det svensk-norska energiprojektet FEM (Förnybar energi, Energieffektivisering...
2008-06-16 23:00
IT-säkerhetsföretaget Coromatic AB - som bygger testlabben på Sätterstrand på uppdrag av Hammarö kommun - etablerar sig med eget kontor på Sätterstrand. Samtidigt blir företaget ett intressentföretag i Compare."Vi ser stor potential i Sätterstrand och...
2008-06-12 23:00
Compare Testlab har nu genomfört det första testuppdraget - att som oberoende part verifiera en algoritm som är skapad av IT-forskaren Johan Garcia vid Karlstads universitet för att spåra datafragment på en hårddisk."Testuppdraget har genomförts enligt...
2008-06-12 23:00
"Om en innovativ idé testas av en oberoende aktör ökar möjligheterna att få riskkapital som krävs för kommersialisering - därför är Compare Testlab en viktig tillgång för oss". Det säger Patrik Bångerius som arbetar med stöd till innovatörer på...
2008-05-12 23:00
"Utifrån företagens värdering finns tydliga mervärden och tillväxteffekter i att vara med i Compare", skriver Göran Österman i denna krönika:  Samarbetet genom Compare bidrar i allt högre grad till konkreta tillväxteffekter. Företagen blir också allt mer...
2007-06-28 23:00
Det första testlabbet från TietoEnator är nu i drift på Compares testcenter på Sätterstrand. Labbflytten från Karlstad till Sätterstrand genomförde på ett och ett halvt dygn - och allt gick helt enligt planerna.Noden kopplades ur och kördes ut från...
2007-06-20 23:00
Compares oberoende testlabb för IT- och telekomsystem på Sätterstrand invigdes på onsdagen av landshövding Eva Eriksson.Därmed är de anpassade lokalerna färdiga för inflyttning av de första hyresgästerna i testlabbet – TietoEnator och Sogeti som...
2007-05-01 23:00
Det finns flera anledningar att vara med i Compare - och att vara ett Compare-företag ger resultat i både ökad omsättning och ökat antal anställda. Det visar den utvärdering av klustersamverkan i Värmland som genomförts av Ramböll Management på uppdrag av...
2007-04-26 23:00
Att delta i klustersamverkan leder till tillväxt med positiva effekter som ökad försäljning, nya investeringar och fler anställda, enligt de företag i Värmland som deltagit i den utvärdering som gjorts av Ramböll Managements.Värmland är först i Sverige med...
2007-02-13 00:00
Maths Waxin – utsedd till Årets IT-ledare 06/07 och VD för IT-säkerhetsföretaget Coromatic – ser stora affärsmöjligheter med ett oberoende testlabb på Sätterstrand.Coromatic är det företag som bygger flest datorhallar i Sverige. Coromatic hjälper sina kunder...
2006-05-07 23:00
Hammarö kommun och Compare Business Innovation Centre har träffat en överenskommelse om att gemensamt arbeta för att utveckla Sätterstrand på Hammarö till ett center för affärsutveckling inom ICT (Information & Communication Technology). Ambitionen i...
2006-03-31 23:00
Det första projektet inom ramen för Compare Business Innovation Centre - att etablera ett oberoende testlabb inom ICT-näringen i Värmland - har nu startat med en förstudie som genomförs med representanter för åtta Compare-företag. Förstudien syftar till att...
2006-03-22 00:00
I slutet av januari fick IT-företagen genom IT-stiftelsen Compare Karlstad uppdraget att för Länsstyrelsens räkning etablera och driva ett kompetenscenter inom IT – Kompetenscenter ICT i Värmland. Nu börjar verksamheten ta form under namnet Compare...
2006-01-12 00:00
IT-företagen har genom IT-stiftelsen Compare Karlstad fått uppdraget att för Länsstyrelsens räkning etablera och driva det kompetenscenter inom IT – Kompetenscenter ICT - som ska skapas i Värmland. ”Beslutet är väldigt positivt. Det är en offensiv satsning...
2006-01-12 00:00
Värmlands framtid ligger i IT, papper och stål – men för att verka på en global marknad måste basindustrin klättra högre upp i värdekedjan och bli kompetensindustri. Därför är etableringen av tre kompetenscenter en offensiv satsning för tillväxt i regionen....
2005-12-15 00:00
Ett oberoende kompetenscenter för den värmländska IT-näringen håller nu på att ta form i det samverkansprojekt som drivs av Compare i tillsammans med Karlstads universitet. Ett första pilotområde har redan identifierats kring test, interoperabilitet och...
2005-10-16 23:00
Ett oberoende testcenter för affärs- och samhällskritiska kommunikationssystem kan bli ett av de fyra regionala satsningsområden i Värmland. Testcentret är ett koncept som vuxit fram på initiativ av TietoEnator i Karlstad i samverkan med Compare och Karlstads...
2005-04-28 23:00
TietoEnator har tagit initiativet till att etablera ett oberoende kompetenscenter i Karlstad inom test, interoperabilitet och plattformar för affärskritiska system. Genom Compare pågår nu arbetet med att samla regionens intressenter inom området för att...