Nyheter

2007-06-29 00:00
Det första testlabbet från TietoEnator är nu i drift på Compares testcenter på Sätterstrand. Labbflytten från Karlstad till Sätterstrand genomförde på ett och ett halvt dygn - och allt gick helt enligt planerna.Noden kopplades ur och kördes ut från...
2007-06-21 00:00
Compares oberoende testlabb för IT- och telekomsystem på Sätterstrand invigdes på onsdagen av landshövding Eva Eriksson.Därmed är de anpassade lokalerna färdiga för inflyttning av de första hyresgästerna i testlabbet – TietoEnator och Sogeti som...
2007-05-02 00:00
Det finns flera anledningar att vara med i Compare - och att vara ett Compare-företag ger resultat i både ökad omsättning och ökat antal anställda. Det visar den utvärdering av klustersamverkan i Värmland som genomförts av Ramböll Management på uppdrag av...
2007-04-27 00:00
Att delta i klustersamverkan leder till tillväxt med positiva effekter som ökad försäljning, nya investeringar och fler anställda, enligt de företag i Värmland som deltagit i den utvärdering som gjorts av Ramböll Managements.Värmland är först i Sverige med...
2007-02-13 01:00
Maths Waxin – utsedd till Årets IT-ledare 06/07 och VD för IT-säkerhetsföretaget Coromatic – ser stora affärsmöjligheter med ett oberoende testlabb på Sätterstrand.Coromatic är det företag som bygger flest datorhallar i Sverige. Coromatic hjälper sina kunder...
2006-05-08 00:00
Hammarö kommun och Compare Business Innovation Centre har träffat en överenskommelse om att gemensamt arbeta för att utveckla Sätterstrand på Hammarö till ett center för affärsutveckling inom ICT (Information & Communication Technology). Ambitionen i...
2006-04-01 00:00
Det första projektet inom ramen för Compare Business Innovation Centre - att etablera ett oberoende testlabb inom ICT-näringen i Värmland - har nu startat med en förstudie som genomförs med representanter för åtta Compare-företag. Förstudien syftar till att...
2006-03-22 01:00
I slutet av januari fick IT-företagen genom IT-stiftelsen Compare Karlstad uppdraget att för Länsstyrelsens räkning etablera och driva ett kompetenscenter inom IT – Kompetenscenter ICT i Värmland. Nu börjar verksamheten ta form under namnet Compare...
2006-01-12 01:00
IT-företagen har genom IT-stiftelsen Compare Karlstad fått uppdraget att för Länsstyrelsens räkning etablera och driva det kompetenscenter inom IT – Kompetenscenter ICT - som ska skapas i Värmland. ”Beslutet är väldigt positivt. Det är en offensiv satsning...
2006-01-12 01:00
Värmlands framtid ligger i IT, papper och stål – men för att verka på en global marknad måste basindustrin klättra högre upp i värdekedjan och bli kompetensindustri. Därför är etableringen av tre kompetenscenter en offensiv satsning för tillväxt i regionen....
2005-12-15 01:00
Ett oberoende kompetenscenter för den värmländska IT-näringen håller nu på att ta form i det samverkansprojekt som drivs av Compare i tillsammans med Karlstads universitet. Ett första pilotområde har redan identifierats kring test, interoperabilitet och...
2005-10-17 00:00
Ett oberoende testcenter för affärs- och samhällskritiska kommunikationssystem kan bli ett av de fyra regionala satsningsområden i Värmland. Testcentret är ett koncept som vuxit fram på initiativ av TietoEnator i Karlstad i samverkan med Compare och Karlstads...
2005-04-29 00:00
TietoEnator har tagit initiativet till att etablera ett oberoende kompetenscenter i Karlstad inom test, interoperabilitet och plattformar för affärskritiska system. Genom Compare pågår nu arbetet med att samla regionens intressenter inom området för att...