Workshop för att definiera tjänsten Oberoende digital rådgivning

Som ett stöd till små- och medelstora företags digitala utveckling har Compare startat ett arbete med att definiera tjänsten Oberoende digital rådgivning. Målet är att öka antalet innovativa små- och medelstora företag genom digital innovation.

Utifrån erfarenheterna i förstudien Ett digitaliserat Värmland har Compare dragit slutsatsen att det krävs innovativa lösningar för att små- och medelstora företag ska få ökad kunskap, bli bättre och starkare beställare och stöd i att hitta rätt leverantör inom IT-branschen. Detta för att få fler företag som vill och vågar satsa på investeringar inom digitaliseringen. Delar som även bekräftades under den workshop som Compare bjöd in till för att identifiera utmaningar och sätta ramarna för arbetet med att utforma tjänsten oberoende digital rådgivning.

- Compare vill vara ett stöd i digitaliseringen av små- och medelstora företag i Värmland. Detta för att skapa tillväxt genom att öka beställarkompetensen och användningen av digital teknik, säger Elina Svensson, projektledare Compare.

Konkretisera rollen som oberoende digital rådgivare
Inbjudna var ICT-Företag, små- och medelstora företag, rådgivande aktörer och enskilda konsulter som genom konkreta case fick diskutera de utmaningar och problem som små- och medelstora företag dagligen ställs inför. Och hur de genom tjänsten oberoende digital rådgivare skulle kunna lösa de definierade problem som grupperna kom fram till. Samtliga deltagare var överens om att det finns flera utmaningar att ta tag i. Diskussionerna handlade om vilken roll tjänsten ska ta, om den ska vara vägledande i olika punktinsatser, eller vara utformad för att ta ett helhetsperspektiv för hela processen. Från analys till implementering av digital teknik.

Arbetet fortsätter med de sen tidigare inbjudna deltagarna för att fördjupa och konkretisera en del av en tjänst som kan testas mot små- och medelstora företag under våren.

Relaterat innehåll