Tar robotar över? Sogeti talade om Artificiell Intelligens för 70 IT-studenter under SNITS-lunch

Idag talar alla om Artificiell Intelligens, AI, och utvecklingen har exploderat det senaste året, från vad du har i telefonen till robotar och självkörande bilar. Sogeti talade om möjligheterna med AI och uppdelningen av områden inför 70 studenter vid Karlstads universitet under höstens andra SNITS-lunch. 

Att AI är på frammarsch är det ingen tvekan om. Stora pengar satsas inom forskning och start-ups. 

- Idag driver företag som Google, Microsoft och Facebook utvecklingen framåt men vi ser även flera mindre företag som tar nischer och funktioner som de stora inte hinner med eller klarar av, säger Carl Fredrik Berglund, Senior Solution Architect, Sogeti Karlstad. 

Kognitiva tjänster och Machine learning

En enkel beskrivning av AI är att få datorer att göra det människor gör. Under denna föreläsning gick Carl Fredrik in på två områden, kognitiva tjänster och Machine learning. 

Stora framsteg har gjorts på området och datorerna får alltmer mänskliga egenskaper då de kan tyda text, ljud och bilder, och det är detta man menar med kognitiva tjänster. 

- Idag kan robotar skapa helt nya texter åt en genom att analysera nätet eller vissa nyckelord, det kan dessutom se hur du skriver eller om du är positiv eller negativ. Sådana funktioner finns idag men de stora leverantörerna av dessa tjänster ligger efter med att ta hand om alla språk som finns t ex de mindre språken men där finns det mindre nischade företag som har tjänster istället. 

Carl Fredrik berättar också att datorer kan hantera ljud- och bildanalys. 

- Facebook använder sig mycket av bildanalys för att hitta de bilder som sticker ut och inte följer deras policys.  

Machine learning ger oss möjlighet att datorerna tar beslut själva och förutspår saker. Machine learning handlar om att datorerna kan ge oss svaret eller sig själva på fem olika typer av frågor. Frågorna kan t.ex. beröra vad som ska hända vid ett visst scenario ex. om en robotdammsugare kör in i väggen eller om det är något avvikande i beteende ex. om ett kontokort dras i en affär där kunden aldrig skulle handla. Man kan också basera svar på värde ex. hur många eller hur mycket, hur något är organiserat eller vad som ska hända härnäst. 

- Det viktiga är att ställa konkreta frågor och att använda sig av relevant och rätt data för att datorerna ska kunna göra en korrekt analys, säger Carl Fredrik. 

Men vad kan vi använda all smart information till då? Carl Fredrik nämner många kommande tillämpningsområden för machine learning. 

- Det finns stora möjligheter med en artificiell doktor. Vi har inte möjlighet att gå igenom 20 miljoner dokument men en dator kan göra det snabbt och det ger oss möjlighet att hitta de extrema fallen och lösningarna som vi aldrig haft möjlighet till annars. 

- Även Internet of Things är ett område som bara växer mer och mer och att koppla ihop IOT med AI för att ta reda på när saker kan gå sönder tror jag blir stort eftersom fler ser stora möjligheter till att utveckla smarta hem, avslutar Carl Fredrik. 

Sogeti är en ledande leverantör av IT-konsulttjänster på den lokala marknaden. Vår heltäckande tjänsteportfölj innebär att vi kan erbjuda dig banbrytande lösningar inom Test, Business Intelligence, Digitala kanaler, Cloud och Cyber Security, High Tech, Infrastruktur och mycket mer. Sogeti samlar mer än 20 000 yrkesverksamma i 15 länder. 1150 stycken av dessa finns i Sverige utspridda på våra 21 kontor. För oss är det viktigt att finnas nära dig både i arbetsprocessen och geografiskt.

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter): Samverkansgruppen kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet ordnar studiebesök, gästföreläsningar, lunchmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för IT-studenterna vid Karlstads universitet. 

Gruppen består av representanter för CGI, Elvenite, Evry, iBiz Solutions, Askås, Prevas, Sogeti, Stamford, Tieto, ÅF och Compare. Karlstads universitet representeras av Informatik och Datavetenskap samt ett antal IT-studenter.

Nästa Snitslunch äger rum den 6 december med ÅF som värd.

Text och foto: Hanna Grevillius

Relaterat innehåll