Tack för ett bra 2017 som bäddat för ett riktigt spännande 2018!

Vi vill passa på och tacka er som svarade på vår enkät samt deltog i intervju. Materialet är sammanställt och du hittar det under länken nedan. Det är ett viktigt underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete i att på bästa sätt stödja era behov i Compare. Vi kommer på olika sätt fortsätta ha en nära dialog med er om den fortsatta utvecklingen och ni kommer att märka stora förändringar under 2018.

DigitalWell startar vid årsskiftet
2018 blir en riktig rivstart då vi nu fått beslut om den regionala satsningen på digitala välfärdstjänster, DigitalWell som startar vid årsskiftet. Vi ska skapa en öppen innovationsmiljö som förenar företag, forskning, offentlig sektor och civilsamhälle för att klara av våra framtida samhällsutmaningar. Projektet ska resultera i nya produkter och tjänster och en ökad innovationsförmåga i era företag. Vi tror att en kraftfull regional satsning ska locka många företag att delta i innovationsmiljön och att det ska stärka konkurrenskraften i IT-företagen. I dokumentet nedan "Frågor & Svar" har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna kring projektet just nu.

Stärker vår satsning på Digital kompetens
2018 blir också ett år då vi stärker vår satsning på Digital kompetens. Ni företag har tydligt markerat att detta är det enskilt viktigaste området för ökad tillväxt. Vi rivstartar med att organisera branschens deltagande på yrkesmässan i februari, för att sedan accelerera med ytterligare satsningar. Följ oss i våra sociala medier eller på compare.se så missar du inget!

Slutligen vill vi på Compare tacka för ett bra 2017 som bäddat för ett riktigt spännande 2018. Vi ser fram emot att tillsammans med er fortsätta stärka den digitala sektorn i regionen och öka Värmlands attraktionskraft för hållbar tillväxt.

Till sist vill vi önska en God Jul & Gott Nytt År, vi ses 2018!

Frågor & Svar Digitalwell

Sammanställning av enkät & intervjuer

Relaterat innehåll